ช้อปสุดคุ้ม

รับคูปองเงินสด 100 บาท เมื่อช้อปครบ 600 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์
หรือบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ ที่เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์ และฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ทุกสาขา
ตั้งแต่ 15 ต.ค. 61 - 15 ก.ค. 62
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับจ่ายผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ หรือบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ที่เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์ และฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ทุกสาขา
 • ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ บัตรกำนัล บัตรเติมเงินทุกประเภท และสินค้าผ่อนชำระ
 • จำกัดการแลกรับคูปองเงินสด 1 สิทธิ์/บัตร/วัน และสูงสุดไม่เกิน 10 สิทธิ์ต่อบัตร ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด และใช้ระบบ First Come First Served
  • จำกัดสิทธิ์แลกบัตรกำนัล 1,200 สิทธิ์/เดือน หรือ 10,800 สิทธิ์ ตลอดรายการที่ เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์
  • จำกัดสิทธิ์แลกบัตรกำนัล 1,350 สิทธิ์/เดือน หรือ 12,150 สิทธิ์ ตลอดรายการที่ ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • คูปองเงินสดมูลค่าใบละ 100 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการใช้ซื้อสินค้าครั้งถัดไป และชำระด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์เท่านั้น
 • คูปองเงินสดไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ ธนาคาร ยูเนี่ยนเพย์ และร้านค้าฯ กำหนด
 • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย หรือบัวหลวงโฟน 1333 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน