อิ่มจัด ลดจุกๆ

รับ โค้ดส่วนลด GrabFood หรือ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท เมื่อสมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ที่ร่วมรายการ ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 16 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ที่ร่วมรายการ (บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท และบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด) ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
 • ธนาคารจะจัดส่งบัตรที่สมัครผ่านไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการ หลังสมัครบัตรและชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อย ทั้งนี้ ระยะเวลาอาจขึ้นอยู่กับระยะทางจัดส่ง โดยลูกค้าจะต้องดำเนินการเปิดใช้งานบัตร (Activate) ภายในวันที่ 10 ก.พ. 65 ก่อนเวลา 23.00 น.
 • สิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับผ่านเมนู "ไลฟ์สไตล์ สิทธิพิเศษ" ขึ้นอยู่กับประเภทบัตรที่สมัคร ตามรายละเอียด ดังนี้

  • เมื่อสมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ลูกค้าจะได้รับ โค้ดส่วนลด GrabFood มูลค่า 100 บาท
  • เมื่อสมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด ลูกค้าจะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท

 • ลูกค้าต้องกดรับสิทธิ ที่เมนู "ไลฟ์สไตล์ สิทธิพิเศษ" (Lifestyle & Offers) ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ภายในวันที่ 15 ก.พ. 65 มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ ทั้งนี้ สิทธิจะปรากฏภายใน 2 วัน หลังเปิดใช้งานบัตร
 • เมื่อกดรับสิทธิแล้ว สามารถตรวจดูสิทธิได้ที่เมนู "คูปองของฉัน" ที่เมนู "ไลฟ์สไตล์ สิทธิพิเศษ" (Lifestyle & Offers) ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
 • จำกัดสิทธิของลูกค้า 1 ท่าน/1 สิทธิ โดยจำกัด 800 สิทธิแรก สำหรับโค้ดส่วนลด GrabFood และ 3,700 สิทธิแรก สำหรับ Starbucks e-Coupon ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน ทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
 • รายละเอียดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทฯกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารและบริษัทฯถือเป็นที่สุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 1333
เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด GrabFood
 • รับส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 100 บาท/ครั้ง (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood เมื่อมียอดสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท โดยผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนที่เกินจากส่วนลดเอง และโค้ดส่วนลดดังกล่าว ใช้ได้เฉพาะกับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท เท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบริการ GrabFood ที่ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 64 - 15 ก.พ. 65 เท่านั้น
 • ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ "พาร์ทเนอร์" เท่านั้น
 • จำกัดสิทธิของลูกค้า 1 ท่าน/1 สิทธิ โดยจำกัด 800 สิทธิแรก สำหรับโค้ดส่วนลด GrabFood ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน ทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • รายละเอียดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่ธนาคาร และ Grab กำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคาร และ Grab ถือเป็นที่สุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/
เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon
 • ใช้สิทธิที่ร้านสตาร์บัคส์ โดยการสแกน QR Code จากหน้าจอโทรศัพท์เท่านั้น
 • กดใช้สิทธิผ่านลิงก์ แอปพลิเคชัน หรืออื่นๆ ที่ได้รับมาจากบริษัทต้นทางเท่านั้น ไม่อนุญาตให้แคปหน้าจอ
 • คูปองใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการของร้านสตาร์บัคส์เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถนำ e-Coupon มาใช้ซ้ำได้ จนกว่ายอดเงินในคูปองจะหมดไป
 • คูปองสามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านได้
 • คูปองใช้ได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาในประเทศไทย
 • คูปองนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65
 • จำกัดสิทธิของลูกค้า 1 ท่าน/1 สิทธิ โดยจำกัด 3,700 สิทธิแรก สำหรับ Starbucks e-Coupon ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด โอนเงินไปสู่บัตรหมายเลขอื่น เติมเงินในบัตรสตาร์บัคส์ หรือเพิ่มเติมยอดเงินใน e-Coupon ได้
 • ลูกค้าสามารถชำระด้วย e-Coupon ได้สูงสุด 15 ใบ/1 ใบเสร็จเท่านั้น
 • รายละเอียดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่ธนาคาร และสตาร์บัคส์ กำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ ธนาคาร และสตาร์บัคส์ ถือเป็นที่สุด
 • บริษัทยึดนโยบาย Data Privacy ซึ่งบุคคลอื่นนอกเหนือจากเจ้าของบัตรจะไม่สามารถทราบหรือเปิดเผยข้อมูลการใช้งานบัตรได้ ดังนั้น กรณีที่ e-Coupon ถูกใช้ไปแล้ว และลูกค้ามีข้อสงสัย เจ้าของบัตรสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการใช้งานได้โดยตรงที่ Customer Care โทร. (66) 0 2339 0996

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ