รับ Dolfin Bonus สูงสุด 100 บาท

เมื่อจ่ายด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด ผ่าน Dolfin Wallet รับเงินคืน 5 บาท/ครั้ง (สูงสุด 20 ครั้ง/เดือน)
ตั้งแต่ 16 ก.ค. 64 - 15 ธ.ค. 64
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าสินค้า/บริการ (ไม่รวมรายการ Bill Payment ทุกประเภท) ด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด รับ Dolfin Bonus สูงสุด 100 บาท ผ่าน Dolfin Wallet   
  • รับ Dolfin Bonus มูลค่า 5 บาท/การใช้จ่าย 1 ครั้ง (ไม่มีขั้นต่ำ)   
  • จำกัดสูงสุด 20 สิทธิ/บัตร/เดือน และสูงสุดรวม 20,000 สิทธิ/เดือน หรือ 100,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น 
  • จะได้รับ Dolfin Bouns ทันที เมื่อทำรายการซื้อสินค้าภายในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเสร็จสมบูรณ์ และสามารถใช้ได้ในครั้งถัดไป ณ ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วย Dolfin Wallet
  • Dolfin Bonus มีอายุการใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับสิทธิ
  • Dolfin Bonus ที่ได้รับ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และ Dolfin Wallet กำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารและบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333  

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ