จ่ายผ่าน Dolfin คุ้มสุด ฟินสุด

รับคูปองเงินสดสูงสุด 450 บาท
รับคูปองเงินสด 100 บาท เมื่อชำระค่าสินค้า/บริการ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด
ผ่าน Dolfin Wallet ตั้งแต่ 1 ก.ย. 63 - 31 ธ.ค. 63
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าสินค้า/บริการ (ไม่รวมรายการ Bill Payment ทุกประเภท) ด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด รับคูปองเงินสดสูงสุด 450 บาท ผ่านช่องทาง Dolfin Wallet

  • ต่อที่ 1 รับคูปองเงินสด 100 บาท (มูลค่าใบละ 50 บาท จำนวน 2 ใบ) เมื่อชำระค่าสินค้า/บริการ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน หรือสูงสุด 4 สิทธิ์/ท่าน ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น)
  • ต่อที่ 2 รับคูปองเงินสดเพิ่มอีก 50 บาท ภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป เมื่อมียอดชำระค่าสินค้า/บริการสะสม ครบ 5,000 บาท ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น)

 • คูปองเงินสดที่ได้รับ สามารถใช้ได้ในครั้งถัดไป เมื่อชำระค่าสินค้า/บริการตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ณ ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วย Dolfin Wallet และสามารถใช้ได้ 1 ครั้ง/เซลล์สลิป เท่านั้น  
 • คูปองเงินสดมีอายุการใช้งาน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสิทธิ์ 
 • หลังการกดใช้งานคูปอง คูปองจะมีอายุการใช้งานภายใน 15 นาที กรณีที่คุณไม่ได้ชำระเงินในเวลาที่กำหนด ธนาคารและ Dolfin Wallet ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนคูปอง ชดเชย หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใด
 • คูปองเงินสดที่ได้รับ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และ Dolfin Wallet กำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารและบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333  

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน