นั่ง Grab ฟินเวอร์

เมื่อจ่ายค่าโดยสารด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด ผ่าน GrabPay


 • ลูกค้าใหม่ รับส่วนลด 50% (สูงสุด 60 บาท) เพียงใส่โค้ด BBLDEBITNEW

 • ลูกค้าปัจจุบัน รับส่วนลด 50 บาท เพียงใส่โค้ด BBLDEBIT

 

 ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61 - 31 ต.ค. 62

 


 • พิเศษ! ทุกวันอังคาร รับส่วนลด 50 บาท เพียงใส่โค้ด MCTUESDAY

 

 ตั้งแต่ 15 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะลูกค้าที่จ่ายค่าโดยสารด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด ผ่าน GrabPay เท่านั้น
  • ลูกค้าใหม่ Grab รับส่วนลด 50% 10 ครั้ง/ผู้ใช้ (ลดสูงสุด 60 บาทต่อครั้ง) และจำกัด 30,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
  • ลูกค้าปัจจุบัน Grab รับส่วนลด 50 บาท/1 ครั้ง/ผู้ใช้/เดือน และจำกัด 12,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
  • พิเศษสำหรับลูกค้า Grab ทุกวันอังคาร รับสวนลด 50 บาท/1 ครั้ง/ผู้ใช้/สัปดาห์ และจำกัด 1,150 สิทธิ์/วันอังคาร/สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
 • ผู้ใช้จะต้องใส่โค้ดส่วนลดในช่องกรอกรหัสส่วนลด และจ่ายค่าโดยสารด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด ผ่าน GrabPay ก่อนเรียกรถเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ ใช้ได้เฉพาะ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabBike (Win) และ GrabExpress ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ได้กับบริการจองรถล่วงหน้า (Advance Booking)
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่าส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน ทอนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคาร มาสเตอร์การ์ด และ Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขโปรโมชั่น หรือยกเลิกรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคาร/บริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร มาสเตอร์การ์ด และ Grab กำหนด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน