ดูหนังสุดฟินที่ Major Cineplex

เมื่อจ่ายผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ตั้งแต่ 1 มี.ค. 62 - 29 ก.พ. 63
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่จ่ายค่าบัตรชมภาพยนตร์ด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และลูกค้าต้องใช้สิทธิ์ในการชมภาพยนตร์ ในรอบฉายและวันที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์
  • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 62 - 29 ก.พ. 63
  • สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะที่นั่งปกติ ภาพยนตร์ระบบปกติ (2D) ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex (ยกเว้น โรงภาพยนตร์ Quartier CineArt)
  • กรณีต้องการชมภาพยนตร์ในที่นั่ง Honeymoon หรือระบบ 3D หรือระบบ ATMOS (ยกเว้น IMAX และ4DX) ลูกค้าต้องชำระเพิ่มส่วนต่างเพิ่ม ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบราคาส่วนต่างที่ต้องชำระได้ที่เคาน์เตอร์โรงภาพยนตร์ที่ใช้บริการ
  • จำกัด 10,000 สิทธิ์/เดือน หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด โดยนับรวมสิทธิ์ของผู้ถือบัตรยูเนี่ยนเพย์ประเภทอื่นๆ ด้วย
  • จำกัด 2 สิทธิ์ (2 ที่นั่ง)/บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์/วัน และจำกัดรวม 4 สิทธิ์ (4 ที่นั่ง)/บัตร/เดือน
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับการซื้อและชำระผ่านระบบ Mobile Application ระบบโทรศัพท์ และระบบออนไลน์ทุกประเภท
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร ยูเนี่ยนเพย์ และ Major Cineplex Group กำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (66) 0-2515-5555 หรือเคาน์เตอร์โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ณ สาขาที่ใช้บริการ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน