ส่วนลดคุ้มๆ เอาใจสายซูเปอร์ฯ

รับส่วนลดทันที 150 บาท เมื่อช้อปครบตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์
ที่เว็บไซต์ของซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 15 ส.ค. 64 - 15 ม.ค. 65
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ผ่านเว็บไซต์ https://marketing.unionpayintl.com/gmpregister/enrollpre.do?cid=6419440726 โดยลงทะเบียนเพียง 1 ครั้ง/บัตร เพื่อรับส่วนลดตลอดรายการ
 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะร้านค้าออนไลน์ที่เข้าร่วมรายการ และชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ เท่านั้น โดยมีร้านค้าที่เข้าร่วมรายการดังนี้

เงื่อนไขส่วนลด: รับส่วนลดมูลค่า 150 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป


 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ เท่านั้น
 • จำกัดสิทธิส่วนลด 1 ครั้ง/บัตร/วัน และสูงสุด 6 ครั้ง/บัตร ตลอดรายการ และจำกัด 7,800 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
 • กรณีทำรายการขอเงินคืน ผู้ถือบัตรจะได้เงินคืนจากยอดที่ชำระจริง หลังจากหักส่วนลดแล้วเท่านั้น โดยสิทธิส่วนลดที่ใช้ไปจะถูกนับเป็นสิทธิที่ถูกใช้ไปแล้ว และไม่สามารถขอคืนเงินบางส่วนได้
 • สิทธิพิเศษส่วนลด จะได้รับหลังจากทำรายการตามเงื่อนไขยอดใช้จ่ายขั้นต่ำที่กำหนดเสร็จสมบูรณ์ โดยผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ยืนยันการได้รับสิทธิตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งจะระบุส่วนลดที่ได้รับ และยอดหลังจากหักส่วนลดแล้ว หรือตรวจสอบจากใบแจ้งยอด เพื่อตรวจสอบยอดเงินที่ชำระจริง
 • หากพบการทุจริต หรือสงสัยว่าจะทุจริตจากการใช้โปรโมชั่นนี้ บริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเข้าร่วมโปรโมชั่นใดๆ ของทางบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการมอบส่วนลดให้เท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการหรือจำหน่ายสินค้า บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสินค้าหรือบริการนั้นๆ
 • กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น สิทธิพิเศษที่มอบให้ อาจถูกยกเลิกหรือเป็นโมฆะ กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขโดยละเอียด บริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จะใช้ข้อมูลการลงทะเบียนตามที่ผู้ถือบัตรทำการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรปฏิเสธการให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือบัตรต้องการแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
 • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ http://m.unionpayintl.com/instant2021THA/
 • รายละเอียดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่ธนาคาร บริษัทยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และร้านค้าออนไลน์ กำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารและบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 1333

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ