สายเที่ยว ต้องมี

รับเงินคืน สูงสุด 5% เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ ที่ต่างประเทศ หรือจองตั๋วเครื่องบิน/ที่พักออนไลน์ ผ่าน Agoda, Expedia, Thai Airways, Thai Smile, Air Asia และ Nok Air
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - 15 ม.ค. 63 • รับเงินคืน 2% สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ บาทแรก - 5,500บาท
 • รับเงินคืน 5% สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,501บาท เป็นต้นไป

ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ BF ตามด้วยหมายเลขบัตรเดบิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712008 (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ ทุกประเภทที่จองตั๋วเครื่องบิน/ที่พักออนไลน์ ผ่าน Agoda, Expedia, Thai Airways, Thai Smile, Air Asia, Nok Air หรือชำระค่าสินค้า/บริการ ในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 - 15 ม.ค. 63

  • รับเงินคืน 2% สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ บาทแรก - 5,500 บาท
  • รับเงินคืน 5% สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,501 บาท เป็นต้นไป

  ตัวอย่างเช่น ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ที่ร่วมรายการหรือใช้จ่ายในต่างประเทศทั้งสิ้น รวม 10,000 บาท ผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนดังนี้


  • ยอดใช้จ่าย ตั้งแต่บาทแรก - 5,500 บาท ได้รับเงินคืน 2%  (5,500 x 2% = 110 บาท) 
  • ยอดใช้จ่าย ตั้งแต่ 5,501 - 10,000 บาท ได้รับเงินคืน 5% (4,500 x 5% = 225 บาท )

รวมได้รับเงินคืนทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 335 บาท


 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน SMS ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • จำกัดเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน และจำกัด 3,100 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยใช้ระบบ First Come First Served
 • เงินคืนเข้าบัญชีหลักที่ผูกบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นสุดโครงการ
 • กรณีที่ตรวจสอบพบว่าข้อมูลการใช้จ่ายของลูกค้าไม่ถูกต้อง ธนาคารจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดก่อนอีกครั้ง และจะนำเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้าในภายหลัง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน