สาย Shop ช้อบชอบ

รับฟรี บัตรกำนัลห้าง มูลค่า 500 บาท เมื่อช้อปตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป (รวมใบเสร็จได้) ผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ หรือบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ ที่ห้าง Paragon, Emporium, Emquartier, The Mall และ Bluport ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 62 - 31 มี.ค. 63
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ หรือบัตรเครดิต ยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ สามารถรวมใบเสร็จกันได้ ภายในวันและสาขาเดียวกัน (ไม่รวมสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ บัตรกำนัล บัตรเงินสด และบัตรเติมเงินทุกประเภท สินค้าผ่อนชำระ Gourmet Market, Home Fresh Mart และร้านค้าเช่า)
  • กรุณาแสดงบัตรยูเนี่ยนเพย์ พร้อมบัตรประชาชน และใบเสร็จ ที่ใช้จ่ายรวมกันตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป เพื่อลงทะเบียนแลกรับบัตรกำนัลได้ที่จุดบริการในสาขา ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
  • จำกัด 1 สิทธิ์/บัตรประจำตัวประชาชน/วัน และจำกัดสูงสุด 5 สิทธิ์/บัตรประจำตัวประชาชน ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น จำกัด 4,000 สิทธิ์/ทุกสาขา ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น และใช้ระบบ First Come First Served
  • บัตรกำนัลที่ได้รับ ต้องใช้คู่กับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ หรือบัตรเครดิต ยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
  • กรณีที่ใช้บัตรกำนัลชำระค่าสินค้าที่มีมูลค่าน้อยกว่า ขอสงวนสิทธิ์ ในการทอนคืนเงินสดให้กับลูกค้า
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน โอน ทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร ยูเนี่ยนเพย์ และห้างสรรพสินค้ากำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
  • ธนาคาร ยูเนี่ยนเพย์ และห้างสรรพสินค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร 1333

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน