รับ e-Coupon ส่วนลดรวมสูงสุด 1,500 บาท

เมื่อช้อปออนไลน์ทุกที่ และจ่ายผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สงวนสิทธิการแลกรับ e-Coupon นี้ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ ที่ใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น   

  • แลกรับ e-Coupon มูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
  • แลกรับ e-Coupon มูลค่า 300 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

 • สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนแลกรับ e-Coupon และนำส่งเซลล์สลิป ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข เพื่อตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.unionpaythaioffers.com
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับอีเมลยืนยันการได้รับสิทธิและ e-Coupon ตามที่คุณได้ทำรายการภายใน 3 วันทำการ หลังจากลงทะเบียนแลกรับ e-Coupon สำเร็จ ผ่านเว็บไซต์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ e-Coupon เป็นไปตามที่บริษัทยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และร้านค้ากำหนด ตรวจสอบเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ e-Coupon ได้ที่ www.unionpaythaioffers.com
 • จำกัด 1 สิทธิ/บัตร/เดือน สูงสุด 5 สิทธิ/บัตร ตลอดรายการ และจำกัด 1,200 สิทธิ/เดือน 
 • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มได้ที่ www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/merchant/420613492368?type=1
 • รายละเอียดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่ธนาคาร และบริษัทยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารและบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ