อร่อยสุดคุ้ม ที่ ZEN

รับส่วนลดทันที 200 บาท เมื่อทานตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป และจ่ายผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์
หรือบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 1 พ.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รับส่วนลดทันที 200 บาท เมื่อจ่ายผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ หรือบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าภาษี 7% และค่าบริการ 10%)
  • จำกัดการรับส่วนลด 200 บาท/เซลล์สลิป/บัตร และจำกัดสิทธิ์การมอบส่วนลด 2,500 สิทธิ์/ทุกสาขา/เดือน และสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง 
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
  • สำหรับบัตรสมาชิก ZEN ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นนี้ได้  
  • ธนาคาร บริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร บริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และร้านค้ากำหนด กรณีมีข้อพิพาทหรือคำโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคาร/บริษัท ถือเป็นที่สุด
  • ตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ สื่อประชาสัมพันธ์ ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN หรือบัวหลวงโฟน 1333

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน