ปังเกินต้าน สมัครบัตร รับเงินคืน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรรายใหม่ สมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ รับเงินคืน 200 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร ทุก 4,000 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตร (รับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาทตลอดช่วงโปรโมชัน) ตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

 

สมัครบัตร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • ให้สิทธิ์ผู้สมัครบัตรหลักที่เป็นผู้สมัครบัตรรายใหม่ (New Customer) คือไม่เคยถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพมาก่อน หากเคยถือและได้ยกเลิกไปแล้ว ต้องยกเลิกแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีและลูกค้าที่สมัครและได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร ครบทุก 4,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 200 บาท และรับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท / บัญชีบัตร ตลอดช่วงโปรโมชัน ทั้งนี้ธนาคารมอบเงินคืนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้ใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขธนาคาร เข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่าน
  • ต้องเป็นรายการใช้จ่ายซื้อสินค้า (รวมรายการ BeSmart ยอดเต็มจำนวน) / บริการจากร้านค้าและสถานบริการเท่านั้น ไม่รวมรายการซื้อหน่วยลงทุน ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ รายการชำระค่าประกัน รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) ดอกเบี้ยจากการใช้บัตร ค่าปรับ ภาษี ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการแบ่งชำระ Be Smart (ยอดผ่อนแต่ละเดือน) รายการแบ่งชำระ BeSmart On Call และรายการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • หากสมัครบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ มาพร้อมกับบัตรเครดิตประเภทอื่น ธนาคารจะนับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพเท่านั้น สามารถตรวจสอบยอดใช้จ่ายได้เองที่แอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง
  • นับยอดใช้จ่ายและให้เครดิตเงินคืนแก่บัตรหลักเท่านั้น
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตร และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ หากพบว่ารายการใช้จ่ายผ่านบัตร มิได้เป็นการซื้อสินค้าจริงแต่ทำเพื่อการสร้างยอดใช้จ่าย
  • ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิค และจะพิจารณาจากข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่ เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลส์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. (66) 0 2638 4000 หรืออีเมลไปที่ card.srv@bangkokbank.com

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ