โปรจัดหนักเมื่อสมัครบัตร airasia

รับ airasia points  23 เท่า เมื่อสมัครและใช้จ่ายบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตร เพื่อนำคะแนนไปแลกเที่ยวทริปในฝัน หรือใช้แทนเงินสดเป็นส่วนลดค่าสินค้า/บริการใน airasia super app เช่น โรงแรม กิจกรรม แพ็กเกจท่องเที่ยว อาหาร และของรางวัลมากมายจาก airasia rewards deal

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 

สมัครบัตร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ให้สิทธิ์ผู้สมัครบัตรหลักที่เป็นผู้สมัครบัตรรายใหม่ (New Customer) คือไม่เคยถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพมาก่อน หากเคยถือและได้ยกเลิกไปแล้ว ต้องยกเลิกแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยต้องสมัครและได้รับอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 – 30  มิ.ย. 66
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร ตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป รับ airasia points พิเศษเพิ่มอีก 4,400 คะแนน (อัตรา 22 เท่าจากการใช้จ่ายผ่านบัตร ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนน) และ airasia points 200 คะแนน (จากการใช้จ่ายอัตราปกติ 1 เท่า)  
 • สงวนสิทธิรับ airasia points พิเศษ สูงสุด 4,400 คะแนน / บัตรหลัก ตลอดช่วงโปรโมชั่น ทั้งนี้ธนาคารมอบ airasia points ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้ใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขธนาคาร เข้าบัญชีสมาชิกแอร์เอเชียที่ผูกกับบัตรเครดิตของท่าน 
 • ต้องเป็นรายการใช้จ่ายซื้อสินค้า (รวมรายการ BeSmart ยอดเต็มจำนวน) / บริการจากร้านค้าและสถานบริการเท่านั้น ไม่รวมรายการซื้อหน่วยลงทุน ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ รายการชำระค่าประกัน รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) ดอกเบี้ยจากการใช้บัตร ค่าปรับ ภาษี ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการแบ่งชำระ Be Smart (ยอดผ่อนแต่ละเดือน) รายการแบ่งชำระ BeSmart On Call และรายการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง 
 • หากสมัครบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ มาพร้อมกับบัตรเครดิตประเภทอื่น ธนาคารจะนับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพเท่านั้น สามารถตรวจสอบยอดใช้จ่ายได้เองที่แอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง 
 • นับยอดใช้จ่ายและให้คะแนนแก่บัตรหลักเท่านั้น    
 • คะแนน airasia points  ไม่สามารถโอนเป็น Thank You Rewards points แลกของสมนาคุณของธนาคารหรือเงินสดได้ และไม่สามารถโอนคะแนนให้สมาชิกบัตรอื่นของธนาคารกรุงเทพได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกไม่ผิดเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้บัตร และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ หากพบว่ารายการใช้จ่ายผ่านบัตร มิได้เป็นการซื้อสินค้าจริงแต่ทำเพื่อการสร้างยอดใช้จ่าย
 • ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิค และจะพิจารณาจากข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลส์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 02 638 4000 หรือ card.srv@bangkokbank.com

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ