สิทธิประโยชน์

สะดวก

จะช้อปปิ้งหรือเดินทาง ก็รวดเร็วทันใจในบัตรเดียว ไม่ต้องพกบัตรหลายใบ เพราะใช้เป็นทั้งบัตรเครดิต บัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสและบีอาร์ที รวมถึงใช้เป็นแรบบิทที่ร้านค้ารับแรบบิท

รวดเร็ว

เทคโนโลยีคอนแทคเลสของแรบบิทช่วยให้คุณชำระเงินได้อย่างรวดเร็วที่ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์แรบบิท

รับคะแนนสะสมสุดคุ้ม

รับคะแนนสะสม Thank You Rewards เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้ารับวีซ่า และรับคะแนนสะสมจากแรบบิท รีวอร์ดส ที่ร้านค้าแรบบิทที่ร่วมรายการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีใช้บัตร

บัตรเครดิต:

 • ใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่รับวีซ่าทั่วโลก
 • ช้อปสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยด้วยรหัสผ่านครั้งเดียวจากบริการบัวหลวง ไอเพย์
 • รับสิทธิพิเศษมากมายจากร้านค้าที่ร่วมรายการ ให้คุณช้อปสนุกได้ทุกวัน

แรบบิท:

 • เติมมูลค่าแรบบิท ที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และบีอาร์ที หรือเติมมูลค่าแรบบิทอัตโนมัติ (Auto Top-up)
 • ใช้เป็นบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสและบีอาร์ทีได้ในบัตรเดียว
เติมมูลค่าแรบบิทอัตโนมัติ

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น...กับบริการเติมมูลค่าแรบบิทอัตโนมัติ (Auto Top-up)

 • รวดเร็วกว่าการเติมมูลค่าแรบบิทผ่านช่องทางอื่น
 • มั่นใจได้ว่ามูลค่าคงเหลือในบัตรจะมีเพียงพอต่อการใช้งานเสมอ

 

การเปิดใช้บริการ: หลังจากได้รับบัตรและเปิดใช้บริการบัตรเครดิตแล้ว คุณจะต้องนำบัตรไปที่ห้องตั๋ว บีทีเอส หรือศูนย์บริการแรบบิท เพื่อเปิดใช้บริการเติมมูลค่าแรบบิทอัตโนมัติ

 

การเติมมูลค่าแรบบิตอัตโนมัติ: ระบบจะเติมมูลค่าแรบบิทให้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณแตะบัตรเพื่อใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสหรือชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่รับแรบบิท และมูลค่าแรบบิทคงเหลือในบัตรไม่เพียงพอ โดยระบบจะหักเงินจากวงเงินบัตรเครดิต ครั้งละ 500 บาท จำกัดวันละ 1 ครั้ง

 

การเปลี่ยนมูลค่าการเติม: คุณสามารถเปลี่ยนมูลค่าการเติมจากครั้งละ 500 บาท เป็น 300 หรือ 1,000 บาทได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร โทร. (66) 0 2638 4000 เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนมูลค่าการเติม จากนั้นคุณจะต้องนำบัตรไปที่ห้องตั๋วบีทีเอส หรือที่ศูนย์บริการแรบบิท เพื่อดำเนินการเปลี่ยนมูลค่าการเติม

 

การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย: ธนาคารจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามมูลค่าแรบบิทที่เติม รวมทั้งค่าธรรมเนียม ครั้งละ 5 บาท โดยจะแจ้งในใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตในรอบบัญชีนั้น

คำถามที่พบบ่อย

1. ทำอย่างไรเมื่อบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิทหาย

 • โปรดติดต่อส่วนบริการสมาชิกบัตร โทรศัพท์ (66) 0 2638 4000 เพื่ออายัดบัตรตลอด 24 ชั่วโมง
 • ธนาคารจะระงับการใช้งานบัตรเครดิต
 • ธนาคารจะแจ้งขอระงับการใช้งานแรบบิท พร้อมทั้งขอคืนมูลค่าในแรบบิทกับบริษัท BSS แทน ผู้ถือบัตร
 • เจ้าหน้าที่บริษัท BSS จะโทรติดต่อเจ้าของบัตร เพื่อดำเนินการคืนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรใบที่หาย
 • ธนาคารจะจัดทำบัตรใหม่ เพื่อทดแทนบัตรเดิมที่หาย โดยผู้ถือบัตรสามารถรับบัตรได้ที่สาขาหรือทางไปรษณีย์ตามที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

 

หมายเหตุ:

 • อายัดและขอคืนได้เฉพาะมูลค่าเงินในบัตรเท่านั้น
 • การคืนมูลค่าเงินคงเหลือเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท BSS และอาจมีการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการคืนมูลค่าเงินคงเหลือ
 • ไม่สามารถอายัด หรือขอคืนเที่ยวโดยสารคงเหลือในบัตร ตามเงื่อนไขการให้บริการของรถไฟฟ้า บีทีเอส

 

2. ทำอย่างไรเมื่อบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิทถูกเครื่องเอทีเอ็มยึด

 • บัตรเครดิตทุกใบที่ถูกยึดโดยเครื่อง ATM จะถูกทำลายเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โปรดแจ้งอายัดบัตรผ่านบริการบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0 2645 5555 หรือส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. (66) 0 2638 4000
 • ธนาคารจะระงับการใช้งานบัตรเครดิต
 • ธนาคารจะแจ้งขอระงับการใช้งานแรบบิท พร้อมทั้งขอคืนมูลค่าในแรบบิทกับบริษัท BSS แทน ผู้ถือบัตร
 • เจ้าหน้าที่บริษัท BSS จะโทรติดต่อเจ้าของบัตร เพื่อดำเนินการคืนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรใบที่หาย
 • ธนาคารจะจัดทำบัตรใหม่ เพื่อทดแทนบัตรเดิมที่หาย โดยผู้ถือบัตรสามารถรับบัตรได้ที่สาขาหรือทางไปรษณีย์ตามที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

 

หมายเหตุ:

 • อายัดและขอคืนได้เฉพาะมูลค่าเงินในบัตรเท่านั้น
 • การคืนมูลค่าเงินคงเหลือเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ บริษัท BSS และอาจมีการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการคืนมูลค่าเงินคงเหลือ
 • ไม่สามารถอายัด หรือขอคืนเที่ยวโดยสารคงเหลือในบัตร ตามเงื่อนไขการให้บริการของรถไฟฟ้า บีทีเอส

 

3. ทำอย่างไรเมื่อบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิทชำรุด

 • โปรดติดต่อส่วนบริการสมาชิกบัตร โทรศัพท์ (66) 0 2638 4000
 • ผู้ถือบัตรสามารถรับบัตรเครดิตใบใหม่ และหนังสือขอคืนมูลค่าแรบบิท ได้ที่สาขาหรือทางไปรษณีย์ตามที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
 • ผู้ถือบัตรนำหนังสือขอคืนมูลค่าแรบบิท พร้อมบัตรเดิมที่ชำรุด ไปยื่นเรื่องขอคืนมูลค่าแรบบิท คงเหลือ ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี โดยบริษัท BSS จะดำเนินการคืนมูลค่าในแรบบิทให้แก่ผู้ถือบัตร
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ได้ที่ www.rabbit.co.th หรือติดต่อแรบบิท ฮอตไลน์ โทร. (66) 0 2617 8383

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.