บริการพิเศษในการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร สำหรับผู้ถือบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ

เพียงชำระค่าบริการพิเศษ 4,000 บาท ด้วยบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ
รับความสะดวกสบายและบริการเหนือระดับ เพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า

สะดวก สบาย

เพียงแสดงหนังสือเดินทางและบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ คุณไม่ต้องทำการจองนัดหมายและกรอกข้อมูลออนไลน์ล่วงหน้า หรือแสดงเอกสารอื่นใดประกอบการยื่นขอวีซ่า

เอกสิทธิ์พิเศษ

รับการดูแลจากทีมงาน VFS Global ในการกรอกข้อมูลและดำเนินการทุกขั้นตอน ภายในห้องรับรองพิเศษ VFS Global Premium Lounge พร้อมบริการแจ้งสถานะวีซ่าผ่าน SMS

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vfsglobal.co.uk/th/th/premium-services/vip

รายละเอียดบริการ
 • บริการนี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ:
  • ลูกค้าผู้ถือบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม
  • ผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยเท่านั้น
  • คู่สมรสและบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี (ซึ่งไม่ได้ถือบัตร) ของผู้ถือบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ
 • คู่สมรสและบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี (ซึ่งไม่ได้ถือบัตร) ที่ประสงค์จะใช้บริการพิเศษร่วมกับผู้ถือบัตร ต้องเข้ายื่นคำร้องขอวีซ่า ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร (VFS Global) ในวันและเวลาเดียวกันกับผู้ถือบัตร ทั้งนี้ ค่าวีซ่า รวมทั้งค่าบริการพิเศษของคู่สมรสและบุตร จะต้องถูกชำระโดยใช้บัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพเท่านั้น
 • คู่สมรสของผู้ถือบัตรไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารประกอบใดๆ
 • กรณีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี ของผู้ถือบัตร โปรดปฎิบัติตามเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร (UKVI) เกี่ยวกับเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร (UKVI) ก่อนเดินทางไปยังศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร (VFS Global) ดูข้อมูลได้ที่ www.gov.uk/standard-visitor-visa/if-youre-under-18
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • บริการพิเศษนี้ สำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าธุรกิจ แบบ Multiple Entries (6 เดือน 2 ปี 5 ปี และ 10 ปี) เท่านั้น และไม่สามารถใช้ในการขอวีซ่าสหราชอาณาจักรประเภทอื่นได้
 • ระยะเวลาบริการพิเศษ 1 ส.ค. 62 - 1 ส.ค. 63
 • บริการพิเศษนี้ไม่มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า การพิจารณาผลวีซ่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร (UKVI)
วิธียื่นคำร้อง
 • คุณสามารถเดินทางไปยังศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร (VFS Global) ในระหว่างเวลาทำการได้โดยไม่ต้องจองนัดหมายหรือกรอกข้อมูลออนไลน์ล่วงหน้า  
 • หากประสงค์ คุณสามารถทำการจองนัดหมายล่วงหน้าได้เช่นกัน โดยติดต่อนัดหมายกับ VFS Global ผ่านทางอีเมล uk_premium@vfsglobal.com
 • ที่อยู่ของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร (VFS):
  • สาขากรุงเทพ: อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
  • สาขาเชียงใหม่: อาคารศิริพานิช ชั้น 6 บี 191 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง

  ค้นหาเวลาทำการของทั้งสองสาขาได้ที่ www.vfsglobal.co.uk/th/en/vacs

 • เมื่อมาถึงศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร (VFS Global) เพียงแสดงบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ ณ เคาน์เตอร์ VFS Global หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวก 
 • การกรอกข้อมูลและเก็บข้อมูลทางชีวภาพ ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง แต่หากประสงค์ คุณสามารถจองนัดหมายและกรอกข้อมูลออนไลน์มาล่วงหน้าได้ ที่เว็บไซต์ www.gov.uk/apply-to-come-to-the-uk
 • บริการพิเศษนี้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 4,000 บาท ไม่รวมค่าวีซ่า ค่าบริการวีซ่าด่วน (Priority Processing) และค่าบริการเสริมอื่นๆ ที่คุณอาจเลือกใช้จาก UKVI และ VFS Global
 • การชำระค่าบริการ ต้องชำระผ่านบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพเท่านั้น 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน