บริการพิเศษในการยื่นขอวีซ่า สำหรับผู้ถือบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ คัดสรรเอกสิทธิ์เพื่อความสะดวกสบายเหนือระดับ สำหรับผู้ถือบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ
ด้วยบริการพิเศษในการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร เพียงชำระค่าวีซ่า และค่าบริการพิเศษ 4,000 บาท/คน/ครั้ง
ผ่านบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ

สะดวก สบาย

รับเอกสิทธื์ในการยกเว้นเอกสารประกอบการขอวีซ่าบางรายการ เพียงจองนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้า และแสดงหนังสือเดินทางพร้อมบัตรเครดิตอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ เมื่อมาถึงศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

เอกสิทธิ์พิเศษ

รับการดูแลจากทีมงาน VFS Global ในการกรอกข้อมูลและดำเนินการทุกขั้นตอน ภายในห้องรับรองพิเศษ VFS Global Premium Lounge เพื่อความสะดวกสบายเป็นส่วนตัว พร้อมบริการแจ้งสถานะวีซ่าผ่าน SMS

รับบริการพิเศษได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอื่น

โปรดศึกษาข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ติดตาม ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS Global) www.vfsglobal.co.uk/th/th/premium-services/vip

 

หมายเหตุ: บริการพิเศษนี้ไม่มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า โดยการพิจารณาวีซ่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถานทูตกำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ โทร. (66) 0 2638 4899

รายละเอียดบริการ
 • บริการนี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ:

  • ลูกค้าผู้ถือบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม สัญชาติไทย
  • คู่สมรสและบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี สัญชาติไทย (ที่ไม่ได้ถือบัตร) ของผู้ถือบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ

 • คู่สมรสและบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ประสงค์จะใช้บริการพิเศษนี้ร่วมกับผู้ถือบัตรจะต้องเข้ายื่นคำร้องขอวีซ่า ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ในวันและเวลาเดียวกันกับผู้ถือบัตร ทั้งนี้ จะต้องชำระค่าวีซ่า และค่าบริการพิเศษเพิ่มเติมของคู่สมรสและบุตร ผ่านบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพเท่านั้น
 • ประเภทวีซ่าที่ให้บริการ: วีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าธุรกิจ (Visit Visa) แบบ Multiple Entries (6 เดือน 2 ปี 5 ปี และ 10 ปี)
วิธียื่นคำร้อง
 • คุณสามารถเดินทางไปยังศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในระหว่างเวลาทำการได้ เพียงจองนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลออนไลน์ล่วงหน้า     

 • ที่อยู่ของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร:
  • สาขากรุงเทพ: อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา เวลาเปิดทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. เสาร์ 8.30-12.00 น. 
  • สาขาเชียงใหม่: อาคารศิริพานิช ชั้น 6 บี 191 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เวลาเปิดทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8.30-14.30 น. เสาร์ 9.00-12.00 น.

 • เมื่อมาถึงศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS Global) เพียงแสดงบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ ณ เคาน์เตอร์ VFS Global หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวก 
 • บริการพิเศษนี้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมค่าวีซ่า ค่าบริการวีซ่าด่วน (Priority Processing) และค่าบริการเสริมอื่นๆ ที่คุณอาจเลือกใช้บริการจาก VFS Global
 • ลูกค้าต้องชำระค่าวีซ่า และค่าบริการพิเศษเพิ่มเติม ผ่านบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพเท่านั้น 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ