รับส่วนลด 8% เมื่อจองโรงแรมในไทย อเมริกาและแคนาดา กับ Agoda

รับส่วนลด 8% เมื่อจองโรงแรมในไทย หรือรับส่วนลดสูงสุด 6% เมื่อจองโรงแรมในประเทศอื่นๆทั่วโลกผ่าน www.agoda.com/bangkokbank จองโรงแรมในไทย ระยะเวลาจอง 11 มีนาคม 2563 – 10 เมษายน 2563 เข้าพัก 11 มีนาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563 หรือ จองโรงแรมในประเทศอื่นๆ ระยะเวลาจอง 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 เข้าพัก 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อมูลร้านค้า / บริษัท