ครอบครัวสุขภาพดี 2563 (ส่วนภูมิภาค)

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต และบัตรเดบิต บีเฟิสต์ ธนาคารกรุงเทพ รับสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล และโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษ ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการกว่า 180 แห่ง ทั่วประเทศ (ส่วนภูมิภาค) 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

 

รายชื่อ ภาคกลาง
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี
โรงพยาบาลพิษณุเวช
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
โรงพยาบาลพิษณุุเวช อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลมหาชัย
โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง
โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย
โรงพยาบาลราชธานี
โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร
โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์
โรงพยาบาลศรีสวรรค์
โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา
โรงพยาบาลเอกชัย                        
รายชื่อภาคตะวันตก
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล
โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน
โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์
รายชื่อภาคเหนือ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
คลินิกเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ สาขาเชียงแสน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย
โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์
โรงพยาบาลเทพปัญญา
โรงพยาบาลลานนา
โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค
รายชื่อภาคตะวันออก
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
คลินิกเกาะหมากอินเตอร์เนชั่นแนล
โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
จุฬารัตน์ 12 เกตุเวย์ สหคลินิก
โรงพยาบาลจุุฬารัตน์ 304 อินเตอร์
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง
โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์
โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
คลินิกพญาไทเวชกรรม บ่อวิน
โรงพยาบาลมงกุฏระยอง
โรงพยาบาลศรีระยอง
โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
โรงพยาบาลเอกชล
โรงพยาบาลเอกชล 2
รายชื่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
โรงพยาบาลขอนแก่น ราม
โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท
โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์
โรงพยาบาล ป.แพทย์ 2
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
โรงพยาบาลเมืองเลย ราม
โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร
โรงพยาบาลรักษ์สกล
โรงพยาบาลราชพฤกษ์
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล
โรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง
โรงพยาบาลวัฒนา-หนองคาย
โรงพยาบาลวัฒนา-อุดรธานี
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
โรงพยาบาลเอกอุดร
พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์
รายชื่อภาคใต้
โรงพยาบาลกระบี่ี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล
โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
โรงพยาบาลนครคริสเตียน
โรงพยาบาลนครินทร์
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง

 โรงพยาบาลพานาซี เวลเนส

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อมูลร้านค้า / บริษัท