ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ จากกรุงเทพประกันภัย

พิเศษซื้อประกันภัยเดินทางต่างประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://www.bangkokinsurance.com/bblcardรับบัตร Starbuck มูลค่า 300 บาท/ท่าน เพียงชำระค่าเบี้ยประกันภัย ครบ 600 บาทขึ้นไป/กรรมธรรม์ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ข้อมูลร้านค้า / บริษัท
ข้อกำหนดและเงื่อนไข