แลกคะแนนสะสม Thank You Rewards รับเครดิตเงินคืน 13% ที่ร้าน Boots และ Boots Mobile Application

รับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อใช้จ่ายครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป และแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards ทุก 1,000 คะแนน ที่ร้าน Boots ทุกสาขาที่ร่วมรายการ และ Boots Mobile Application ส่ง SMS ลงทะเบียนภายในเดือนที่ทำรายการซื้อสินค้าที่ท่านต้องการแลกคะแนนสะสม Thank you Rewards พิมพ์ BBLCM ตามด้วยหมายเลขบัตร16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 และรอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ระยะเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 มกราคม 2565
Merchant Contact Information
Terms And Conditions

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ