รับส่วนลด 10% เมื่อจองแพ็คเกจ Sleepless Society หรือแพ็คเกจตรวจสุขภาพกับ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ

รับส่วนลด 10% เมื่อจองแพ็คเกจ Sleepless Society 3 วัน 2 คืนในราคา 24,750 บาท/ท่าน (จากราคา 27,500 บาท)หรือแพ็คเกจตรวจสุขภาพ 3 วัน 2 คืนในราคา 7,560 บาท(จากราคา 8,400 บาท) กับโรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพที่โทร.02 307 8888 จองและเข้าพัก 20 สิงหาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563
ข้อมูลร้านค้า / บริษัท
ข้อกำหนดและเงื่อนไข