พัก 1 คืน ฟรี 1 คืน Dusit Hotels & Resorts

พัก 1 คืน ฟรี 1 คืน เมื่อสำรองห้องพักทุกประเภทด้วยราคา Dusit Best Available Rateที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตทั้ง 27 แห่งที่ร่วมรายการ ผ่าน http://www.dusit.com/BBL1GET1หรือ โทร. 02-200-9898 หรืออีเมล reservations@dusit.com ระบุรหัสโปรโมชั่น BBL1GET1 จอง 1 มิ.ย.62 – 31 ส.ค.62 เข้าพัก 1 มิ.ย.62 - 30 พฤศจิกายน 62
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อมูลร้านค้า / บริษัท