Fine Dining สิทธิพิเศษบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รับส่วนลดพิเศษ ณ ร้านอาหาร Ginza Tenharu

Fine Dining สิทธิพิเศษบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รับส่วนลดพิเศษ ณ ร้านอาหาร Ginza Tenharu รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม) เมื่อทานครบ 7,000 บาทขึ้นไป/ เซลส์สลิป ระหว่าง 1 มิ.ย.63 - 31 ต.ค.63 สอบถามและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย หรือ โทร. 02 638 4000
ข้อมูลร้านค้า / บริษัท
Terms And Conditions