ครอบครัวสุขภาพดี 2562 (ส่วนภูมิภาค)

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต และบัตรเดบิต บีเฟิสต์ ธนาคารกรุงเทพ รับสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล และโปรแกรมตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการกว่า 180 แห่งทั่วประเทศ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 (กรุณาคลิกที่ชื่อโรงพยาบาล เพื่อดูสิทธิพิเศษเพิ่มเติม)

ภาคกลาง
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน
โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
โรงพยาบาลมหาชัย
โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์
โรงพยาบาลราชธานี
โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ
โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์
โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา
โรงพยาบาลเอกชัย
ภาคเหนือ
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์
โรงพยาบาลเทพปัญญา
โรงพยาบาลพิษณุเวช
โรงพยาบาลแพร่-ราม
โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย
โรงพยาบาลลานนา
โรงพยาบาลศรีสวรรค์
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค
ภาคตะวันออก
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอล
โรงพยาบาลมงกุฏระยอง
โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
โรงพยาบาลเอกชล
โรงพยาบาลเอกชล 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
โรงพยาบาลขอนแก่น ราม
โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล
โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท
โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร
โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์
โรงพยาบาล ป.แพทย์
โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
โรงพยาบาลเมืองเลย ราม
โรงพยาบาลรักษ์สกล
โรงพยาบาลราชพฤกษ์
โรงพยาบาลริม ลีฟวิ่ง
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
โรงพยาบาลวัฒนา
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
โรงพยาบาลเอกอุดร
ภาคใต้
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล
โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
โรงพยาบาลนครคริสเตียน
โรงพยาบาลนครินทร์
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อมูลร้านค้า / บริษัท