เช่ารถกับ Klook รับส่วนลด 120 บาท

รับส่วนลด 120 บาทเมื่อจองบริการรถเช่าที่ร่วมรายการ 3 วันขึ้นไปกับ KLOOK ผ่าน http://www.klook.com/th/promo/BBL หรือ แอปพลิเคชัน KLOOK ระบุรหัสโปรโมชั่น BBLKLOOKCAR จอง 15 ธันวาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 เดินทาง 4 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
ข้อมูลร้านค้า / บริษัท
ข้อกำหนดและเงื่อนไข