โออิชิ เลิฟเวอร์ : รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ที่ร้านอาหารเครือโออิชิ กรุ๊ป

รับสิทธิพิเศษเมื่อทานบุฟเฟต์ 3 ท่านขึ้นไป/เซลส์สลิป (ราคาผู้ใหญ่ปกติ) ที่โออิชิ แกรนด์, โออิชิ อีทเทอเรียม, โออิชิ บุฟเฟต์, ชาบูชิ, นิกุยะ หรือทาน 400 บาทขี้นไป/เซลส์สลิป (ไม่รวมอาหารชุด) ต่อที่ 1 : รับส่วนลด 10% ต่อที่ 2 : รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท เมื่อแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards 500 คะแนน (รับสิทธิ์ผ่านระบบ USSD โดยกดรหัสรับสิทธิ์ก่อนใช้บริการตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ร้านค้า ณ จุดขายเท่านั้น, จำกัดการแลกรับส่วนลด 1 สิทธิ์/บัตร/วัน)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อมูลร้านค้า / บริษัท