รับเครดิตเงินคืน 13% ที่ศูนย์การค้าในย่านราชประสงค์

รับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อใช้จ่ายครบทุก 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป และแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards ทุก 1,000 คะแนน ที่ศูนย์การค้าในย่านราชประสงค์ ลูกค้าต้องนำเซลส์สลิปมาลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการ ณ จุดลงทะเบียนตามที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 - 30 กันยายน 2563
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อมูลร้านค้า / บริษัท