อัพเกรดความสุข กับ Sukishi สุข OVERLOAD (All you can eat)

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รับสิทธิ์อัพเกรดเมนู สุข OVERLOAD เมื่อชำระค่าบุฟเฟต์ผ่านบัตรเครดิต และแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards ตามที่กำหนด # ใช้คะแนนสะสม 700 คะแนน แลกรับสิทธิ์อัพเกรด Copper set 349+ เป็น Silver set 449+ หรือ Silver set 449+ เป็น Gold set 559+ # ใช้คะแนนสะสม 1,300 คะแนน แลกรับสิทธิ์อัพเกรด Copper set 349+ เป็น Gold set 559+ (โปรดแจ้งพนักงานร้านเพื่อรับสิทธิ์)
Merchant Contact Information
Terms and Conditions