ทีมช้อปชาติไทย ไปกับวีซ่า

บัตรเครดิตวีซ่า ธนาคารกรุงเทพ มาร่วมเป็น ทีมช้อปชาติไทย ไปกับวีซ่า ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวีซ่า ธนาคารกรุงเทพ ทุก 1,000 บาท หรือทุกครั้งที่ “แตะเพื่อจ่าย” ด้วยบัตรวีซ่า รับ 1 สิทธิ์ในการชิงรางวัล ท่องเที่ยวประเทศไทย รวม 2,000 รางวัล มูลค่ารวม 3,000,000 บาท

• ห้องพักโรงแรม มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 500 รางวัล

• บัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล์ มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 500 รางวัล

• บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1,000 รางวัล 25 มิ.ย. 63 - 30 ก.ย. 63

Merchant Contact Information
Terms And Conditions