โอนคะแนนสะสม Thank You Rewards เป็นคะแนน The 1

คะแนนสะสม Thank You Rewards 2,000 คะแนน = คะแนนสะสม The 1 ได้ 1,600 คะแนน แลกคะแนนสะสมได้ที่ เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์และจุดแลกคะแนนที่ห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล กรุ๊ป ตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 - 30 ก.ย. 65
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อมูลร้านค้า / บริษัท

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ