Emporium EmQuartier THE ULTIMATE SHOPPERS

สิทธิพิเศษบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

Tier 1: ยอดซื้อ 20,000-49,999 บาท/เซลส์สลิป (ไม่ใช้คะแนนสะสม) รับบัตรกำนัลศูนย์การค้าฯ มูลค่า 400 บาท หรือแลกใช้คะแนนสะสม 20,000 คะแนน รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 2,600 บาท

Tier 2: ยอดซื้อ 50,000-99,999 บาท/เซลส์สลิป (ไม่ใช้คะแนนสะสม) รับบัตรกำนัลศูนย์การค้าฯ มูลค่า 1,200 บาท หรือแลกใช้คะแนนสะสม 50,000 คะแนน รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 7,000 บาท

Tier 3: ยอดซื้อ 100,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (ไม่ใช้คะแนนสะสม) รับบัตรกำนัลศูนย์การค้าฯ มูลค่า 3,000 บาท หรือแลกใช้คะแนนสะสม 100,000 คะแนน รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 17,000 บาท ลูกค้าต้องนำเซลส์สลิปมาลงทะเบียนรับบัตรกำนัล ณ จุดลงทะเบียน - ชั้น G บริเวณหน้าร้าน Fendi ฝั่งศูนย์การค้า Emporium หรือ - ชั้น M หน้าร้าน Rag & Bone ฝั่งศูนย์การค้า EmQuartier

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อมูลร้านค้า / บริษัท