เมื่อชำระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18%

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เมื่อชำระเบี้ยประกันทุกประเภทแบบเต็มจำนวน (ปีแรก และปีต่ออายุ หรือ รายการหักชำระค่าเบี้ยอัตโนมัติ ทุกช่องทาง) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18% สำหรับบัตรอินฟินิท และบัตรเครดิตประเภทอื่นๆ

• รับเงินคืน 12% เมื่อชำระเบี้ยประกันครบทุก 1,000 บาท + ใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน

• รับเงินคืน 15% เมื่อชำระเบี้ยประกัน 200,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป + ใช้คะแนนสะสม 200,000 คะแนน พิเศษ สำหรับบัตรอินฟินิท

• รับเงินคืน 18% เมื่อชำระเบี้ยประกัน 500,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป + ใช้คะแนนสะสม 500,000 คะแนน (จำกัดการรับเครดิตเงินคืน)

• บัตรอินฟินิท จำกัดรับเงินคืนสูงสุด 90,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ หรือ แลกคะแนนสะสมสูงสุด 500,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ

• บัตรเครดิตประเภทอื่น จำกัดรับเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ หรือ แลกคะแนนสะสมสูงสุด 200,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ SMS ลงทะเบียน: พิมพ์ INS (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (วรรค) เครื่องหมาย * (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย (แบบเต็มจำนวน ไม่มีจุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนทุกครั้งภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น หมายเหตุ : กรณียอดใช้จ่ายมีเศษทศนิยม ให้ตัดเศษทศนิยมออก เหลือเพียงจำนวนเต็ม 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

Merchant Contact Information
Terms And Conditions

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ