สิทธิพิเศษ เมื่อชำระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต

สิทธิพิเศษเมื่อชำระเบี้ยประกัน ปีแรก และปีต่ออายุ ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ และแลกใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนด
รับเครดิตเงินคืน สูงสุด  90,000 บาท

สำหรับบัตรเครดิต บัตรอินฟินิทและบัตรประเภทอื่นๆ
• รับเงินคืน 13%  เมื่อชำระเบี้ยประกันครบทุก 1,000 บาท + ใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน
• รับเงินคืน 15%  เมื่อชำระเบี้ยประกัน 200,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป + ใช้คะแนนสะสม 200,000 คะแนน

พิเศษ สำหรับบัตรเครดิต บัตรอินฟินิท
• รับเงินคืน 18%  เมื่อชำระเบี้ยประกัน 500,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป + ใช้คะแนนสะสม 500,000 คะแนน

 (จำกัดการรับเครดิตเงินคืน)
- บัตรอินฟินิท จำกัดรับเงินคืนสูงสุด 90,000  บาท/ท่าน/รอบเครดิตเงินคืน
- บัตรธนาคารกรุงเทพประเภทอื่น จำกัดรับเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/ท่าน/รอบเครดิตเงินคืน

1 ก.ค. 63 -  31 ธ.ค. 63

Merchant Contact Information
Terms And Conditions