จัดการค่าน้ำมันได้สะดวก เติมง่าย ไม่ยุ่งยาก

ใช้จ่ายสบาย

สะดวกสบายกับการเติมน้ำมันและชำระค่าสินค้า โดยไม่ต้องใช้เงินสด ณ ปั๊มเชลล์ ทั่วประเทศ

มอบให้กันได้ทุกโอกาส

เหมาะสำหรับเป็นบัตรกำนัล ของขวัญ หรือเป็นของสมนาคุณให้แก่ลูกค้า สำหรับบุคคลทั่วไป และองค์กรธุรกิจ สั่งซื้อและรับบัตรได้ภายใน 7-10 วัน

บริหารค่าใช้จ่ายคล่องตัว

ใช้บัตรชำระค่าใช้จ่ายแทนเงินสดหรือคูปอง ลดการถือเงินสด ลดงานการเบิกจ่าย ควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด

รายละเอียดบัตรเงินสดเชลล์-ธนาคารกรุงเทพ

ข้อมูลบัตร
บัตรมีอายุ 1 ปี และสามารถเลือกมูลค่าในบัตรได้ตั้งแต่ 500, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 และ 10,000 บาทสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่ประสงค์จะชื้อบัตรเพื่อมอบเป็นของขวัญ ของรางวัล หรือใช้บัตรแทนเงินสดเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านน้ำมัน เมื่อสั่งซื้อมูลค่ารวมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป สามารถกำหนดมูลค่าในบัตรได้ โดยมูลค่าต่อบัตรขั้นต่ำ 300 บาท สูงสุด 20,000 บาท
วิธีการสั่งซื้อ

สั่งซื้อบัตรได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ โดยกรอกเอกสารคำขอสั่งซื้อบัตรเงินสดเชลล์ พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล และสำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) และชำระเงินด้วยเงินสด เงินโอน หรือเช็ค


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. (66) 0 2638 4444 หรือส่งอีเมลมาที่  prepaidcard@bbl.co.th

ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมบัตรใหม่: 30 บาท ต่อบัตร (รวม VAT) สำหรับบัตรที่มีมูลค่าบัตรต่ำกว่า 1,000 บาท 30 บาท ต่อบัตรโดยต้องชำระเงินเพิ่มจากมูลค่าบัตรที่ต้องการซื้อ เช่น ต้องการซื้อบัตรมูลค่า 500 บาท ต้องชำระเงินรวมทั้งสิ้น 530 บาท
  • ค่าธรรมเนียมบัตรทดแทน: 30 บาท ต่อบัตร (รวม VAT) สำหรับบัตรทุกมูลค่า 30 บาท ต่อบัตรโดยหักจากมูลค่าคงเหลือในบัตรเดิม ก่อนโอนมูลค่าคงเหลือไปยังบัตรใหม่ทดแทน
  • ค่าธรรมเนียมการขอคืนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตร: 30 บาท ต่อบัตร (รวม VAT) ต่อบัตรโดยหักจากมูลค่าคงเหลือในบัตรเดิม ก่อนโอนมูลค่าคงเหลือไปยังบัตรใหม่ หรือคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ
  • ค่ารักษาบัญชีบัตรเมื่อบัตรหมดอายุ: 50 บาท ต่อเดือน (รวม VAT) โดยหักจากมูลค่าคงเหลือในบัตรเดิม ก่อนโอนมูลค่าคงเหลือไปยังบัตรใหม่ หรือคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ บัตรเงินสดเชลล์-ธนาคารกรุงเทพ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.