จัดการค่าน้ำมันได้สะดวก เติมง่าย ไม่ยุ่งยาก

ใช้จ่ายสบาย

สะดวกสบายกับการเติมน้ำมันและชำระค่าสินค้า โดยไม่ต้องใช้เงินสด ณ ปั๊มเชลล์ ทั่วประเทศ

มอบให้กันได้ทุกโอกาส

เหมาะสำหรับเป็นบัตรกำนัล ของขวัญ หรือเป็นของสมนาคุณให้แก่ลูกค้า สำหรับบุคคลทั่วไป และองค์กรธุรกิจ สั่งซื้อและรับบัตรได้ภายใน 7-10 วัน

บริหารค่าใช้จ่ายคล่องตัว

ใช้บัตรชำระค่าใช้จ่ายแทนเงินสดหรือคูปอง ลดการถือเงินสด ลดงานการเบิกจ่าย ควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด

รายละเอียดบัตรเงินสดเชลล์-ธนาคารกรุงเทพ

ข้อมูลบัตร
บัตรมีอายุ 1 ปี และสามารถเลือกมูลค่าในบัตรได้ตั้งแต่ 500, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 และ 10,000 บาทสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่ประสงค์จะชื้อบัตรเพื่อมอบเป็นของขวัญ ของรางวัล หรือใช้บัตรแทนเงินสดเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านน้ำมัน เมื่อสั่งซื้อมูลค่ารวมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป สามารถกำหนดมูลค่าในบัตรได้ โดยมูลค่าต่อบัตรขั้นต่ำ 300 บาท สูงสุด 20,000 บาท
วิธีการสั่งซื้อ

สั่งซื้อบัตรได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ โดยกรอกเอกสารคำขอสั่งซื้อบัตรเงินสดเชลล์ พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล และสำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) และชำระเงินด้วยเงินสด เงินโอน หรือเช็ค


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. (66) 0 2638 4444 หรือส่งอีเมลมาที่  prepaidcard@bbl.co.th

ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมบัตรใหม่: 30 บาท ต่อบัตร (รวม VAT) สำหรับบัตรที่มีมูลค่าบัตรต่ำกว่า 1,000 บาท 30 บาท ต่อบัตรโดยต้องชำระเงินเพิ่มจากมูลค่าบัตรที่ต้องการซื้อ เช่น ต้องการซื้อบัตรมูลค่า 500 บาท ต้องชำระเงินรวมทั้งสิ้น 530 บาท
 • ค่าธรรมเนียมบัตรทดแทน: 30 บาท ต่อบัตร (รวม VAT) สำหรับบัตรทุกมูลค่า 30 บาท ต่อบัตรโดยหักจากมูลค่าคงเหลือในบัตรเดิม ก่อนโอนมูลค่าคงเหลือไปยังบัตรใหม่ทดแทน
 • ค่าธรรมเนียมการขอคืนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตร: 30 บาท ต่อบัตร (รวม VAT) ต่อบัตรโดยหักจากมูลค่าคงเหลือในบัตรเดิม ก่อนโอนมูลค่าคงเหลือไปยังบัตรใหม่ หรือคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ
 • ค่ารักษาบัญชีบัตรเมื่อบัตรหมดอายุ: 50 บาท ต่อเดือน (รวม VAT) โดยหักจากมูลค่าคงเหลือในบัตรเดิม ก่อนโอนมูลค่าคงเหลือไปยังบัตรใหม่ หรือคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ บัตรเงินสดเชลล์-ธนาคารกรุงเทพ
การรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง.

คำถามที่พบบ่อย

การสั่งซื้อบัตรเงินสด

1. ธนาคารกำหนดยอดสั่งซื้อบัตรขั้นต่ำในแต่ละครั้งหรือไม่ 
ไม่มีการกำหนดยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำในแต่ละครั้ง 

 

2. สามารถซื้อบัตรที่ไหน และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสั่งซื้อบัตร
สามารถสั่งซื้อบัตรได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา โดยติดต่อขอรับแบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรได้จากเจ้าหน้าที่ธนาคาร และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ดังนี้ 

 

สำหรับลูกค้าบุคคล

 • ชื่อผู้สั่งซื้อ
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานและมือถือ (กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อธนาคารจะจัดส่งรหัสเปิดใช้บัตรไปให้)
 • มูลค่าในบัตรที่ต้องการ
 • จำนวนบัตรที่ต้องการ 
 • วิธีการจัดส่งบัตร 

เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว กรุณายื่นแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้สั่งซื้อให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร

 

สำหรับนิติบุคคล

 • ชื่อบริษัท
 • ชื่อผู้สั่งซื้อ
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานและมือถือ (กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อธนาคารจะจัดส่งรหัสเปิดใช้บัตรไปให้)
 • มูลค่าในบัตรที่ต้องการ
 • จำนวนบัตรที่ต้องการ
 • วิธีการจัดส่งบัตร

เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว กรุณายื่นแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล และสำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อสั่งซื้อบัตรแล้ว สามารถรับบัตรได้เลยหรือไม่

 

3.เมื่อสั่งซื้อบัตรแล้ว สามารถรับบัตรได้เลยหรือไม่

คุณจะได้รับบัตรหลังจากวันที่สั่งซื้อ 7 วันทำการ กรณีอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 10 วัน ทำการ กรณีอยู่ต่างจังหวัด โดยธนาคารจะจัดส่งบัตรให้คุณตามวิธีที่แจ้งไว้ โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ส่งผ่านสาขาธนาคารกรุงเทพ หรือสามารถติดต่อรับบัตรด้วยตนเองที่สายบัตรเครดิต อาคารตรีทิพย์ ชั้น 1

การใช้งานบัตรเงินสด

1. เมื่อได้รับบัตรแล้ว สามารถใช้บัตรได้ทันทีหรือไม่

ยังไม่สามารถใช้ได้ คุณต้องทำการเปิดใช้บัตร โดยติดต่อส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. (66) 0 2638 4444 โดยสามารถเปิดใช้บัตรทั้งหมดที่สั่งซื้อในแต่ละครั้ง หรือทีละบัตรตามที่ต้องการใช้ กรณีเปิดใช้บัตรก่อน 17.00 น. บัตรจะสามารถใช้ได้ในวันถัดไป และหากเปิดใช้บัตรหลัง 17.00 น. คุณจะใช้บัตรได้ในอีก 2 วันถัดไป

 

2. มีเงื่อนไขการใช้บัตรที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์อย่างไรบ้าง

 • ต้องเป็นการทำรายการผ่านเครื่อง EDC ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศที่ร่วมโครงการ
 • แสดงบัตรก่อนใช้บริการ
 • ไม่มีการกำหนดยอดซื้อขั้นต่ำต่อครั้ง
 • ในกรณีที่ต้องการเติมน้ำมันเกินมูลค่าคงเหลือในบัตร ต้องเติมน้ำมันตามยอดเงินคงเหลือในบัตรก่อน แล้วเติมที่เหลือเพิ่ม โดยสามารถชำระเป็นเงินสด หรือผ่านบัตรเครดิต
 • ตรวจสอบรายการใช้จ่ายทุกครั้งก่อนลงชื่อใน Sales Slip และเก็บสำเนา Sales Slip ไว้เป็นหลักฐาน

 

3. สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรได้อย่างไร

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรได้โดยดูจาก Sales Slip ที่เกิดจากการใช้จ่ายครั้งล่าสุด หรือสอบถามได้ที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร ธนาคารกรุงเทพ

 

4. ถ้าบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือบัตรชำรุด ต้องทำอย่างไร บัตรเงินสดเชลล์เปรียบเสมือนเงินสด ธนาคารจะไม่ออกบัตรใหม่ทดแทนให้กับผู้ถือบัตรไม่ว่ากรณีใด ยกเว้นแต่กรณีบัตรหาย หรือกรณีบัตรชำรุดเนื่องจากแม่เหล็กเสื่อมสภาพ ทั้งนี้ผู้ถือบัตรต้องติดต่อผู้สั่งซื้อบัตรเพื่อให้กรอกคำขอเปลี่ยนแปลงรายการบัตรเงินสดเชลล์-ธนาคารกรุงเทพ ที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. (66) 0 2638 4444 โดยแนบเอกสาร ดังนี้

 

 • คำขอเปลี่ยนแปลงรายการบัตรเงินสดเชลล์-ธนาคารกรุงเทพ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอเปลี่ยนแปลงรายการบัตรเงินสดเชลล์-ธนาคารกรุงเทพ
 • บัตรเก่าที่ชำรุด (กรณีบัตรชำรุด)
 • สำเนาใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ (กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย)
 • สำเนาคำขอสั่งซื้อ
 • สำเนาใบนำส่งบัตร และรายละเอียดหมายเลขบัตรที่ชำรุด สูญหายหรือถูกขโมย

 

และมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

 

 • ต้องมีมูลค่าคงเหลือในบัตรเดิมมากกว่า 30 บาท
 • ผู้ขอออกบัตรทดแทนต้องชำระค่าธรรมเนียมบัตรใหม่ทดแทน บัตรละ 30 บาท (รวม VAT) สำหรับบัตรทุกมูลค่า โดยธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมออกจากมูลค่าคงเหลือในบัตรเดิมก่อนโอนมูลค่าคงเหลือ ไปยังบัตรใหม่ทดแทน
 • เมื่อธนาคารได้รับคำขอเปลี่ยนแปลงรายการ และเอกสารประกอบครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการออกบัตร ทดแทนและจัดส่งบัตรใหม่ให้พร้อมรหัสเปิดบัตรตามขั้นตอนเดียวกับการออกบัตรใหม่ครั้งแรก

 

5. กรณีสั่งซื้อบัตรแล้วแต่ยังไม่ได้รับบัตร หรือมีปัญหาเกี่ยวกับบัตร สามารถติดต่อได้ที่ไหน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. (66) 0 2638 4444 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือส่ง อีเมลมาที่ prepaidcard@bbl.co.th

อายุการใช้งานบัตรเงินสด

1. บัตรเงินสดเชลล์-ธนาคารกรุงเทพ มีอายุการใช้งานนานเท่าไร

บัตรเงินสดเชลล์มีอายุบัตร 12 เดือน นับจากเดือนถัดจากเดือนที่สั่งซื้อ โดยธนาคารจะระบุเดือนและปีที่บัตรหมดอายุไว้บนบัตร


2. สามารถเติมเงินบัตรเงินสดเชลล์-ธนาคารกรุงเทพ ได้หรือไม่

บัตรนี้ไม่สามารถเติมเงินได้ เมื่อใช้มูลค่าเงินในบัตรหมดแล้ว คุณสามารถซื้อบัตรใบใหม่เพื่อใช้งานใน ครั้งต่อไป


3. ธนาคารกำหนดยอดใช้ผ่านบัตรขั้นต่ำหรือไม่

ไม่ได้กำหนด


4. หากบัตรหมดอายุแล้วและมีมูลค่าเงินเหลืออยู่ สามารถใช้บัตรต่อได้หรือไม่ หรือขอมูลค่า คงเหลือคืนเป็นเงินสดได้หรือไม่

คุณจะไม่สามารถใช้บัตรต่อได้หลังจากบัตรหมดอายุ แม้จะยังมีเงินคงเหลืออยู่ในบัตรก็ตาม แต่สามารถ ขอคืนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรได้ โดยธนาคารจะโอนคืนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรให้ผู้สั่งซื้อที่ธนาคารมีข้อมูลอยู่ตามที่แจ้งความประสงค์ขอคืนมูลค่ามายังธนาคาร โดยจะทำการโอนมูลค่าเงินคงเหลือไปยังบัตรใหม่ หรือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ หรือเลือกรับคืนเป็นเงินสดได้ โดยผู้สั่งซื้อต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด หากผู้สั่งซื้อมิได้ดำเนินการใดๆ ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีบัตรเมื่อบัตรหมดอายุตามที่ธนาคารกำหนด

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.