สมัคร 3Plus Premium ราคาพิเศษสมัคร 3PLUS Premium รับราคาพิเศษ เมื่อสมัครด้วยบริการหักบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ 

พิเศษ! ลูกค้าใหม่โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ รับโค้ดดู 3Plus Premium ฟรี 1 เดือน (มูลค่า 99.-)

 


 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567
   

ดาวน์โหลดแอปโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ได้ที่

  


วิธีสมัครโมบายแบงกิ้ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัคร 3Plus Premium ราคาพิเศษ
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ
  รับสิทธิสมัคร 3Plus Premium ราคาพิเศษ เมื่อชำระเงินผ่าน https://ch3plus.com/ และเลือก “แพ็กเกจ BBL” เท่านั้น ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567
  • แพ็กเกจรายเดือน (30 วัน) ราคา 59 บาท (จากปกติ 99 บาท)
  • แพ็กเกจราย 6 เดือน (180 วัน) ราคา 219 บาท (จากปกติ 489 บาท)
  • แพ็กเกจรายปี (365วัน) ราคา 399 บาท (จากปกติ 949 บาท)
 • ลูกค้าจะต้อง Login ผ่าน Website: https://ch3plus.com/ ก่อนจึงจะสามารถสมัครแพ็กเกจที่ต้องการได้
 • การนับอายุสมาชิก 3Plus Premium แต่ละแพ็กเกจจะนับตั้งแต่วันที่สมัคร เช่น ผู้สมัครสมาชิก 3Plus Premium แพ็กเกจรายเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ผู้สมัครจะสามารถใช้บริการ 3Plus Premium แพ็กเกจรายเดือนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2566 หรือ ผู้สมัครสมาชิก 3Plus แพ็กเกจรายปีในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ผู้สมัครจะสามารถใช้บริการ 3Plus แพ็กเกจรายปี (365 วัน) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นต้น
 • กรณีลูกค้าเป็นสมาชิก 3Plus Premium อยู่แล้ว หากต้องการสิทธิพิเศษนี้ สมาชิกต้องทำการยกเลิกการชำระเงิน 3Plus Premium รายการเดิมก่อน และสมัครใหม่โดยชำระเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ จึงจะได้รับสิทธิพิเศษ หากสมาชิกยังคงเหลือวันรับชมอยู่จะต้องกดยกเลิกวันคงเหลือก่อนที่จะสมัครแพ็กเกจใหม่
 • ลูกค้าผู้สมัครสมาชิก 3Plus Premium ด้วยสิทธิประโยชน์นี้ เมื่อครบอายุสมาชิก ระบบจะทำการต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ เช่น แพ็กเกจรายเดือน 30 วัน ระบบจะทำการต่ออายุอัตโนมัติด้วยราคาโปรโมชันจำนวน 12 ครั้ง หรือ แพ็กเกจราย 6 เดือน (180 วัน) ระบบจะทำการต่ออายุอัตโนมัติด้วยราคาโปรโมชันจำนวน 2 ครั้ง หรือ แพ็กเกจรายปี (365 วัน) ระบบจะทำการต่ออายุอัตโนมัติด้วยราคาโปรโมชันจำนวน 1 ครั้ง หลังจากครบจำนวนดังกล่าว ระบบจะทำการต่ออายุอัตโนมัติในราคาปกติ (ผู้ที่สมัครสมาชิกในช่วงเวลาที่กำหนดจะได้สิทธิต่ออายุอัตโนมัติในราคาโปรโมชัน) โดยมีสิทธิยกเลิกความเป็นสมาชิก 3Plus Premium เมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ 3Plus ขอสงวนสิทธิการคืนเงินส่วนต่างของระยะเวลาที่เหลืออยู่
 • กรณีความเป็นสมาชิก 3Plus Premium ถูกยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้สมัครจะไม่สามารถขอคืนส่วนต่างของระยะเวลาที่เหลืออยู่ได้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ch3plus.com/faq/ch3pluspremium
 • กรณีผู้ที่ได้รับสิทธิสมัครสมาชิก 3Plus Premium ในโปรโมชันแล้ว และยกเลิกบริการ 3Plus Premium ด้วยตนเองเอง หากมีการสมัครสมาชิก 3Plus Premium อีกครั้งด้วยแพ็กเกจเดิม จะสามารถสมัครด้วยราคาปกติ (ไม่สามารถรับโปรโมชันเดิมได้อีก)
 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการตลาดอื่น ๆ ของ 3Plus ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 • รายการส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ 02 2623757 เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น. (หยุดทำการวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ E-mail : support@3Plus.com
 • ธนาคาร และ 3Plus ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการตลาดนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ และในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ 3Plus เป็นที่สุด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับโค้ด 3Plus Premium สำหรับลูกค้าใหม่โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ (ไม่รวมกรณียกเลิกแล้วกลับมาสมัครใหม่) ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 เท่านั้น
 • กดรับโค้ด 3Plus Premium (นาน 30 วัน) มูลค่า 99 บาท ผ่านเมนู "รีวอร์ด" 
 • เมื่อกดรับสิทธิแล้ว สามารถตรวจดูสิทธิได้ที่ "สิทธิพิเศษของฉัน" ในเมนู "รีวอร์ด" สามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 67 มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ
 • ขั้นตอนการ “Redeem Code” 3Plus Premium ดูได้ ที่นี่ 
 • จำกัด 1 สิทธิ/คน และ 1,000 สิทธิตลอดโครงการ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและ 3Plus กำหนด 
 • กรณีที่มีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารและ 3Plus ถือเป็นที่สุด
   
เงื่อนไขของการใช้งาน 3Plus Premium 30 วัน สำหรับลูกค้าใหม่โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ
 • สมาชิกสามารถใช้บริการได้ตามระยะเวลาของแพ็กเกจนี้ 30 วัน 
 • สามารถเริ่มใช้งานได้ในช่วงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567
 • สิทธิการใช้งานของแพ็กเกจนี้ สามารถดูได้พร้อมกันเพียง 1 อุปกรณ์เท่านั้น บริการนี้รองรับการใช้งานในอุปกรณ์ Android ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 5.0 (Lollipop) ขึ้นไป และอุปกรณ์ iOS ที่ใช้ iOS เวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป
 • บริการนี้เป็นบริการส่วนบุคคลไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
 • บริการนี้ให้บริการเต็มรูปแบบเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนค่าบริการ ในกรณียกเลิกแพ็กเกจก่อนครบกำหนด
 • การให้บริการความคมชัดระดับ Full HD ขึ้นอยู่กับต้นฉบับของเนื้อหา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการให้บริการนี้ในบางเนื้อหาเท่านั้น
 • กรณีลูกค้าเป็นสมาชิก 3Plus Premium อยู่แล้ว หากต้องการสิทธิพิเศษนี้ สมาชิกต้องทำการยกเลิกการชำระเงิน 3Plus Premium รายการเดิมก่อน 
 • กรณีความเป็นสมาชิก 3Plus Premium ถูกยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้สมัครจะไม่สามารถขอคืนส่วนต่างของระยะเวลาที่เหลืออยู่ได้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ch3plus.com/faq/ch3pluspremium
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ 3Plus กำหนด 
 • กรณีที่มีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของ 3Plus ถือเป็นที่สุด
วิธีการสมัคร 3Plus Premium ราคาพิเศษ
 1. เข้าเว็บไซต์ https://ch3plus.com/ ผ่านเบราว์เซอร์บนโทรศัพท์มือถือ (กรณีลูกค้าเลือกแพ็กเกจ 3Plus บน Desktop ระบบจะแสดง QR Code ให้สแกน เพื่อพาไปเปิดเบราว์เซอร์บนโทรศัพท์มือถือ) 
 2. Log in เข้าสู่ระบบ แล้วไปที่เมนู 3Plus Premium 
 3. เลือก “ลูกค้า BBL”
 4. เลือกแพ็กเกจที่ต้องการ จากนั้น เลือกช่องทางการชำระเงิน “ผูกบัญชีใหม่ผ่านแอปธนาคารกรุงเทพ” จากนั้นคลิกเพื่อยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน แล้วกด “ชำระเงิน”
 5. ระบบจะพามายังแอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ
 6. ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก ของโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ
 7. อ่านเงื่อนไขการให้บริการและกด “ยอมรับ”
 8. เลือกบัญชีที่จะผูกเพื่อหักเงินฝากอัตโนมัติ และกด “ต่อไป”
 9. ตรวจสอบรายละเอียดและกด “ยืนยัน”
 10. ระบบจะพากลับไปยังเว็บไซต์ 3Plus เมื่อการสมัครเสร็จสมบูรณ์ ลูกค้าจะสามารถรับชม 3Plus Premium ได้ทันที
   

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ