สิทธิพิเศษจากบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

รับเงินคืนสูงสุด 200 บาท/ท่าน เพียงใช้บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง สแกน QR Code ชำระค่าสินค้าที่ Kouen, Burger King, Boon Tong Kee, Yamagoya Ramen, HomePro, CP Pork Shop และ Tesco Lotus ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61 - 31 ม.ค. 62

เงื่อนไข
  • ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าด้วยการใช้บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง สแกน QR Code กับร้านค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้น
  • Kouen สแกนจ่าย 500 บาทขึ้นไป รับเงินคืน 50 บาท ต่อรายการ (สูงสุด 100 บาท ต่อคน) จำกัด 3,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ
  • Burger King สแกนจ่าย 200 บาทขึ้นไป รับเงินคืน 20 บาท ต่อรายการ (สูงสุด 100 บาท ต่อคน) จำกัด 10,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ
  • Boon Tong Kee สแกนจ่าย 200 บาทขึ้นไป รับเงินคืน 20 บาท ต่อรายการ (สูงสุด 100 บาท ต่อคน) จำกัด 500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ
  • Yamagoya Ramen สแกนจ่าย 200 บาทขึ้นไป รับเงินคืน 20 บาท ต่อรายการ (สูงสุด 100 บาท ต่อคน) จำกัด 500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ
  • HomePro สแกนจ่าย 500 บาทขึ้นไป รับเงินคืน 20 บาท ต่อรายการ (สูงสุด 200 บาท ต่อคน) จำกัด 50,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ
  • CP Pork Shop สแกนจ่าย 200 บาทขึ้นไป รับเงินคืน 20 บาท ต่อรายการ (สูงสุด 100 บาท ต่อคน) จำกัด 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ
  • Tesco Lotus สแกนจ่าย 200 บาทขึ้นไป รับเงินคืน 20 บาท ต่อรายการ (สูงสุด 200 บาท ต่อคน) จำกัด 500,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ (17 ก.ย. - 31 ธ.ค. 61)
  • ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีหลักในบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งในวันถัดไป
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทกำหนด

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน