แจ้งการเปลี่ยนวงเงินทำรายการต่อวัน ผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินสำหรับการโอนเงินและจ่ายเงิน ผ่านแอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ดังนี้

 

คุณสามารถดูวงเงินทำรายการของตนเองได้ที่แอปพลิเคชันบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ไปที่เมนู “เพิ่มเติม” เลือก “วงเงินส่วนตัว”

 

หมายเหตุ:

  • หากไม่เคยเปลี่ยนแปลงวงเงิน คุณจะได้วงเงิน 200,000 บาท / วัน โดยอัตโนมัติ
  • หากเคยเปลี่ยนแปลงวงเงิน คุณจะได้วงเงินตามที่เคยขอเปลี่ยนแปลงไว้
  • ขอเพิ่ม / ลดวงเงินได้สูงสุด 2,000,000 บาท / วัน ผ่านสาขาทั่วประเทศ หรือขอเพิ่ม / ลดวงเงินได้สูงสุด 500,000 บาท / วัน ผ่านบัวหลวงโฟน 1333 (ระบบอัตโนมัติ)

 

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน