แจ้งการเปลี่ยนแปลงวงเงินและขั้นตอนการโอนเงินไปยังบุคคลอื่น

ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 63 ที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินและขั้นตอนการโอนเงินไปยังบุคคลอื่น
ผ่านแอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง เพื่อให้คุณสามารถโอนเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น ดังนี้

 

คุณสามารถโอนเงินได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านแอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง โดยไม่ต้องเพิ่มบัญชีผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และสามารถบันทึกรายการโอนเงินไว้เป็นรายการใช้บ่อย เพื่อความสะดวกในการโอนครั้งถัดไป


นอกจากนี้ บัญชีบุคคลอื่นและบัญชีผู้รับชำระที่เพิ่มใหม่ในบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. 63 เป็นต้นไป จะไม่ถูกนำไปแสดงบนแอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

 

ดูข้อมูลการเปลี่ยนวงเงินโอนและจ่ายเงินต่อวัน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน