สายฟรี Rewards!

ลูกค้าบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง รับฟรี 100 Reward Coins สำหรับใช้เปิดอ่านการ์ตูนลิขสิทธิ์แท้จากต่างประเทศ จากแอป COMICO ยอดฮิต ตั้งแต่ 1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62
เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งเท่านั้น
 • ระยะเวลาโครงการ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62
 • ลูกค้าสามารถกดรับรหัส 100 Reward Coins (มูลค่า 10 บาท) ได้ที่เมนู Rewards ในบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง สำหรับใช้เปิดอ่านการ์ตูนหรือนิยายในแอปพลิเคชัน COMICO
  • 1 COMICO ID มีสิทธิ์ใช้รหัสได้เพียง 1 ครั้ง
  • รหัสนี้ไม่สามารถโอน จำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • Reward Coin มีอายุการใช้งาน 5 วัน นับจากวันที่นำรหัสไปใส่ในแอปพลิเคชัน COMICO
  • Reward Coin ใช้สำหรับการ “เช่า” การ์ตูนในส่วน Webcomic หรือนิยายในส่วน Webnovel ที่มีรูป Reward Coin ระบุไว้เท่านั้น
  • “อ่านฟรี” ได้เฉพาะตอนที่ระบุว่าอ่านฟรี เท่านั้น
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ fb.me/comicoTH หรือ comicoth@nhn.com หรือโทร. (66) 0 2261 3093
 • ลูกค้าจะต้องกดรับรหัส 100 Reward Coins ภายในระยะเวลาโครงการเท่านั้น (1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62) และจะต้องนำรหัสไปใช้ในแอปพลิเคชัน COMICO ภายในวันที่ 30 ก.ย. 62 มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์
 • จำกัด 1 สิทธิ์/1 ท่าน และจำกัด 60,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขการส่งเสริมการขาย หรือยกเลิกรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทกำหนด

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน