ฟรี! อินเทอร์เน็ต 5 GB 7 วัน

เพียงจ่ายบิลดีแทคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ รับเน็ตฟรี 5 GB 7 วัน ตั้งแต่ 15 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64


   

ดาวน์โหลดแอปโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ได้ที่

  

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • ลูกค้าจะได้รับอินเทอร์เน็ต 5GB 7 วันฟรี เมื่อชำระค่าบริการหมายเลขโทรศัพท์รายเดือน ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป (ไม่รวม VAT) ผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 15 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
  • ลูกค้าจะได้รับสิทธิที่หมายเลขที่ชำระค่าบริการผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
  • ทุกสิ้นเดือน (24.00 น.ของวันสุดท้ายของเดือน) บริษัทจะทำการรวบรวมข้อมูลการชำระเงินผ่านช่องทางที่กำหนดเพื่อทำการตรวจสอบ หากลูกค้าทำตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับสิทธิฟรีอินเตอร์เน็ต 5 GB ใช้งานได้ 7 วัน ประมาณไม่เกินวันที่ 6 ของเดือนถัดไป พร้อมทั้งส่ง SMS ยืนยันการรับสิทธิฟรีอินเตอร์เน็ต พร้อมวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดการใช้งานได้ให้ลูกค้าทราบ
  • สิทธิดังกล่าวไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือคืนเป็นเงินสดได้
  • ผู้ใช้บริการรับฟรีอินเทอร์เน็ตได้สูงสุด 1 ครั้ง/เดือน/หมายเลข ตลอดระยะเวลากิจกรรม (นับตามปฏิทิน)

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ