รับสปีดเน็ตเบิ้ล 2 เท่า

เมื่อซื้อโปรเสริมที่ร่วมรายการ ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ รับสปีดเน็ตเบิ้ลเป็น 2 เท่า ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 63 - 31 ม.ค. 64
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 - 31 ม.ค. 64 โดยรับสปีดเน็ตเบิ้ล 2 เท่าจากสปีดปกติ เมื่อซื้อโปรเสริมที่ร่วมรายการผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพเท่านั้น
 • กรณีโปรเสริมรายสัปดาห์ (7 วัน) หรือโปรเสริมรายเดือน (30 วัน) จะไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ (หมดอายุแล้วจะต้องสมัครใหม่)
 • สปีดอินเทอร์เน็ตฟรีที่ได้รับ จะใช้งานได้ที่ความเร็วสูงสุด 8Mbps ตามระยะเวลาของโปรเสริมที่ลูกค้าเลือกซื้อ เช่น เมื่อซื้อโปรเสริม Go No Limit ที่สปีด 4Mbps ตลอด 24 ชม. จะได้รับสปีดเพิ่มเป็น 8Mbps ตลอด 24 ชม. ในการใช้งานหลังจากลูกค้าได้รับ SMS ยืนยันเป็นที่เรียบร้อย
 • ระยะเวลาในการใช้งานสปีดอินเทอร์เน็ตฟรี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโปรเสริมที่เลือกซื้อ ดังนี้ 

  • เลือกซื้อโปรเสริมรายวัน (1 วัน หรือ 24 ชม.) จะใช้งานสปีดอินเทอร์เน็ตฟรี ได้ในระยะเวลา 1 วัน หรือ 24 ชม.
  • เลือกซื้อโปรเสริมรายสัปดาห์ (7 วัน) จะใช้งานสปีดอินเทอร์เน็ตฟรี ได้ในระยะเวลา 7 วัน
  • เลือกซื้อโปรเสริมรายเดือน (30 วัน) จะใช้งานสปีดอินเทอร์เน็ตฟรี ได้ในระยะเวลา 30 วัน

 • รับสิทธิ์สปีดอินเทอร์เน็ตฟรี โดยจะเริ่มใช้ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน และไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด รวมทั้งไม่สามารถทบยอดไปยังรอบบิลถัดไป หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 • ทุกโปรที่ร่วมรายการ จะได้รับสิทธิ์โทรฟรีเบอร์ดีแทคตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ครั้งละ 60 นาที โทรเกิน 60 นาที คิดนาทีละ 99 สตางค์ (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) และโทรนอกเครือข่ายคิดตามโปรโมชั่นหลัก 
 • ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตคงเหลือ และวันหมดอายุแพ็กเกจด้วยตนเอง โทร. *101*1# (ฟรี) 
 • ไม่อนุญาตให้ใช้งานในเชิงพาณิชย์, บิททอร์เรนต์, ฮอตสปอต หรือการรับส่งไฟล์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การให้บริการดีแทคอินเทอร์เน็ต เป็นการให้บริการเสริม รับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 4G/3G/EDGE ที่ผู้ให้บริการนำมาให้บริการภายใต้การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในโครงข่าย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ บางช่วงเวลา โดยความเร็วการใช้งานบนเทคโนโลยี 4G/3G/EDGE ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งมีความหมายว่าในการใช้บริการในแต่ละครั้งมิได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์การเชื่อมต่อ ในระหว่างการใช้บริการ อาจมีผลต่อการรับส่งข้อมูลชั่วคราว และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดการใช้บริการให้ครบถ้วน
 • ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขายและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
 • ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบบริการดีแทคอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญานของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ Data Roaming คิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการในต่างประเทศกำหนด

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน