ลูกค้าใหม่ รับเงินออมทอง

รับเงินออมทองมูลค่า 100 บาท* สำหรับลูกค้าใหม่ที่ดาวน์โหลดและซื้อ/ออมทอง กับแอปพลิเคชัน Gold Now สิทธิพิเศษเฉพาะผู้รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพเท่านั้น ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

*จำกัด 1,500 สิทธิ ตลอดโครงการ

ดูรายละเอียด GOLD NOW

เงื่อนไขโครงการ
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ
 • เฉพาะลูกค้าใหม่ที่มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Gold Now และลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชีเงินเดือนธนาคารกรุงเทพ เป็นบัญชีสำหรับรับ-ชำระเงินที่แอปพลิเคชัน Gold Now และเริ่มทำการซื้อ/ออม ทองคำผ่านแอปพลิเคชัน Gold Now ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 • ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 (3 เดือน)
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิเงินเข้าบัญชี “ออม Now” มูลค่า 100 บาท (เทียบเป็นน้ำหนักทองคำตามราคาทอง ณ วันที่โอน)
 • จำกัด 1 สิทธิ ต่อท่าน ตลอดโครงการ
 • จำกัดสิทธิรับเงินเข้าบัญชี “ออม Now” 500 สิทธิ ต่อเดือน หรือ 1,500 สิทธิตลอดโครงการ
  • เดือนที่ 1 : วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565 จำนวน 500 สิทธิแรก
  • เดือนที่ 2 : วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 500 สิทธิแรก
  • เดือนที่ 3 : วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 500 สิทธิแรก
 • บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด จะประกาศเลขบัญชีและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ได้รับสิทธิให้ทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.huasengheng.com/goldnowpayroll และจะดำเนินการโอนเงินรางวัลจำนวน 100 บาท เข้าบัญชี “ออม Now” ของลูกค้าที่ได้รับสิทธิภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินรางวัลขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด
 • การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี
 • หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมรายใดมิได้ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีพฤติกรรมในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินกิจกรรม ทางคณะกรรมการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปและมีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และข้อตกลงของกิจกรรมตามความเหมาะสม

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ โทร.1333

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ