สมัครแล้วโอน โดนใจได้รีวอร์ด

เพียงสมัครและใช้บริการโอนครั้งแรก ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เลือกรับของขวัญสุดพิเศษผ่านเมนู ไลฟ์สไตล์ สิทธิพิเศษ ตั้งแต่ 1 พ.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64


 • รับฟรี dtac อินเทอร์เน็ต 10GB (ใช้งานได้ 30 วัน) มูลค่า 399 บาท

 • รับฟรี โค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 50 บาท

 • รับฟรี คูปองเงินสด เทสโก้ โลตัส มูลค่า 50 บาท


*เฉพาะรายการโอนเท่านั้น ไม่รวมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศและการโอนเงินระหว่างผู้ใช้บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ด้วยเบอร์มือถือ (เมนูเบอร์มือถือเอ็มแบงก์กิ้ง)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครและใช้บริการโอนครั้งแรก ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64
 • ลูกค้าจะต้องโอนเงินครั้งแรก ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สมัครโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพเท่านั้น และจะต้องไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย. 64 โดยสิทธิจะปรากฏในวันถัดไปเมื่อทำครบตามเงื่อนไข
 • ไม่รวมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศและการโอนเงินระหว่างผู้ใช้บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ด้วยเบอร์มือถือ (เมนูเบอร์มือถือเอ็มแบงก์กิ้ง)
 • เมื่อกดรับสิทธิแล้ว สามารถตรวจดูสิทธิได้ที่ "คูปองของฉัน" ในเมนู "ไลฟ์สไตล์ สิทธิพิเศษ" โดยใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 64 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ
 • จำกัดสิทธิของลูกค้า 1 ท่าน/1 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • จำกัดทั้งหมด 10,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ลูกค้าต้องแลกรับสิทธิภายในเวลาที่กำหนดของแต่ละร้านค้า มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทฯกำหนด และธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพ โทร.1333
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษจาก dtac
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครและใช้บริการโอนครั้งแรก ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64
 • ลูกค้าจะต้องโอนเงินครั้งแรก ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สมัครโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพเท่านั้น และจะต้องไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย. 64 โดยสิทธิจะปรากฏในวันถัดไปเมื่อทำครบตามเงื่อนไข
 • ไม่รวมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศและการโอนเงินระหว่างผู้ใช้บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ด้วยเบอร์มือถือ
 • เมื่อกดรับสิทธิแล้ว สามารถตรวจดูสิทธิได้ที่ "คูปองของฉัน" และใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 64 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ
 • สำหรับลูกค้าที่ต้องการแลกรับสิทธิฟรีอินเทอร์เน็ต สามารถกรอกเบอร์ใดก็ได้ที่ใช้งานบนเครือข่ายดีแทคหรือดีแทคไตรเน็ต โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์ที่ลงทะเบียนใช้งานบริการโมบายแบงก์กิ้ง เมื่อทำครบตามขั้นตอนและได้รับ SMS ตอบกลับจากดีแทคเพื่อยืนยันการได้รับสิทธิ  สิทธิที่ได้รับนั้นจะมีอายุการใช้งานได้สูงสุด 30 วัน หรือน้อยกว่าหากมีการใช้งานครบตามสิทธิที่ให้
 • ในการแลกรับสิทธินี้ ลูกค้าต้องกรอกเบอร์ที่ใช้บริการบนเครือข่ายดีแทคและดีแทคไตรเน็ตเท่านั้น เพื่อรับสิทธิ ทั้งนี้เงื่อนไขในการรับสิทธิฟรีอินเทอร์เน็ต เป็นไปตามเงื่อนไขของแพ็กเกจที่ผู้รับสิทธิใช้บริการอยู่ในวันที่ขอรับสิทธิ
 • สิทธิในการรับอินเทอร์เน็ตฟรีนี้ ใช้ได้กับลูกค้าทั้งแบบเติมเงิน และแบบรายเดือน หากเป็นลูกค้ารายเดือนที่ใช้แพ็กเกจ อินเทอร์เน็ตแบบใช้ได้ต่อเนื่อง ลูกค้าจะได้รับความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุดเพิ่มขึ้นอีก 10 GB
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • จำกัดสิทธิของลูกค้า 1 ท่าน/1 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิลูกค้าใหม่สามารถเลือกได้เพียง 1 ร้านค้าเท่านั้น
 • จำกัด 3,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ธนาคารและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษจาก Shopee (Thailand)
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครและใช้บริการโอนครั้งแรก ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64
 • ลูกค้าจะต้องโอนเงินครั้งแรก ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สมัครโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพเท่านั้น และจะต้องไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย. 64 โดยสิทธิจะปรากฏในวันถัดไปเมื่อทำครบตามเงื่อนไข
 • ไม่รวมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศและการโอนเงินระหว่างผู้ใช้บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ด้วยเบอร์มือถือ
 • เมื่อกดรับสิทธิแล้ว สามารถตรวจดูสิทธิได้ที่ "คูปองของฉัน" และใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 64 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ
 • จำกัดสิทธิของลูกค้า 1 ท่าน/1 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิลูกค้าใหม่สามารถเลือกได้เพียง 1 ร้านค้าเท่านั้น
 • จำกัด 2,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ธนาคารและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด

 • โค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 50 บาท สำหรับชำระค่าสินค้าและบริการที่แอปพลิเคชัน Shopee (โค้ดส่วนลดใช้ได้เพียงครั้งเดียว)
 • สามารถตรวจดูโค้ดส่วนลดที่กดรับได้ที่ "คูปองของฉัน" และใช้ได้ถึง 31 ก.ค. 64 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ
 • ลูกค้าต้องใช้โค้ดส่วนลดภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ และโค้ดส่วนลดนี้ใช้ได้ที่แอปพลิเคชัน Shopee เท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล หรือนมผงสำหรับเด็ก 1-2 ปี โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ทีวี ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย
 • กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร. (66) 0 2017 8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน ทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารและ Shopee (Thailand) ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารและ Shopee (Thailand) ถือเป็นที่สุด
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารและ Shopee (Thailand) กำหนด 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษจากเทสโก้ โลตัส
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครและใช้บริการโอนครั้งแรก ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64
 • ลูกค้าจะต้องโอนเงินครั้งแรก ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สมัครโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพเท่านั้น และจะต้องไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย. 64 โดยสิทธิจะปรากฏในวันถัดไปเมื่อทำครบตามเงื่อนไข
 • ไม่รวมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศและการโอนเงินระหว่างผู้ใช้บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ด้วยเบอร์มือถือ
 • เมื่อกดรับสิทธิแล้ว สามารถตรวจดูสิทธิได้ที่ "คูปองของฉัน" และใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 64 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ
 • จำกัดสิทธิ์ของลูกค้า 1 ท่าน/1 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโครงการ 
 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิลูกค้าใหม่สามารถเลือกได้เพียง 1 ร้านค้าเท่านั้น
 • จำกัด 5,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ธนาคารและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เงื่อนไขการใช้คูปองเงินสด เทสโก้ โลตัส

 • ไม่สามารถทอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรูปแบบการชำระอื่น
 • สามารถใช้ได้ที่ เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา และต้องใช้ก่อนวันหมดอายุ 31 ก.ค. 64
 • สามารถใช้คูปองได้เพียง 1 ครั้ง และสามารถใช้ได้เพียง 1 คูปอง/1 ใบเสร็จ เท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าประเภทสุรา บุหรี่ บัตรเติมเงิน บัตรของขวัญ เวชภัณฑ์ นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็ก (สูตร 1 และ 2) เครื่องดื่มชูกำลัง ผงชูรส กาแฟเบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่ บริการชำระบิลและค่าธรรมเนียม บริการไปรษณีย์ ศูนย์อาหาร และสินค้า/ร้านค้าในบริเวณพื้นที่เช่า
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้ทุกกรณี
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน