วันพุธ สุดคุ้ม

รับเงินคืน 100 บาทต่อรายการ เมื่อเติมเงิน Easy Pass ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ผ่านเมนู “เติมเงิน” ในโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 (เฉพาะวันพุธเท่านั้น)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพเท่านั้น
  • ลูกค้าต้องใช้โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เติมเงิน Easy Pass ในวันพุธ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ผ่านเมนู “เติมเงิน” เพื่อรับเงินคืน 100 บาทต่อรายการ
  • จำกัดสิทธิรับเงินคืน 1 สิทธิ ต่อคนต่อเดือน โดยจำกัดสิทธิรับเงินคืนสูงสุด 3 สิทธิ หรือรับเงินคืนสูงสุด 300 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ
  • จำกัดสิทธิรวม 4,000 สิทธิ ต่อเดือน หรือ 12,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโครงการ
  • ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีที่ใช้เติมเงินในวันถัดไป
  • ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคาร และบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทฯ กำหนด

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ