Friends Get Friends

รับเงินเข้าบัญชีสูงสุด 2,500 บาท แค่ชวนเพื่อนสมัคร และใช้โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64

3 ขั้นตอนต้องรู้ก่อนชวนเพื่อน

1. ชวนเพื่อนสมัครใช้แอปสำเร็จแล้ว เข้าเมนู "ไลฟ์สไตล์ สิทธิพิเศษ" (Lifestyle & Offers)

2. ให้เพื่อนกรอก "รหัสผู้แนะนำ" ภายในวันที่สมัคร โดยพิมพ์ M ตามด้วยเบอร์มือถือ 10 หลัก

3. ผู้แนะนำรอรับเงินค่าแนะนำสูงสุด 2,500 บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เมื่อชวนเพื่อนสมัครโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และเข้าใช้งานครั้งแรก (Log On)
  • เพื่อนผู้ถูกแนะนำจะต้องเป็นผู้ที่สมัครใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เป็นครั้งแรก (ไม่เป็นการยกเลิกการใช้บริการเพื่อสมัครใช้บริการใหม่) 
  • รหัสผู้แนะนำคือ M ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้แนะนำ เช่น M081XXX1234
  • เพื่อนผู้ถูกแนะนำจะต้องกรอกรหัสผู้แนะนำ บนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ของตนเอง ที่เมนู "ไลฟ์สไตล์ สิทธิพิเศษ" ในช่อง "รหัสแนะนำ/รหัสโปรโมชั่น" ภายในวันแรกที่สมัคร
  • ผู้แนะนำจะได้รับเงินเข้าบัญชี 50 บาท/ราย โดยผู้แนะนำ 1 ราย สามารถชวนเพื่อนได้สูงสุด 50 ราย และรับเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 2,500 บาท จำกัดเพื่อนผู้ได้รับการแนะนำ 65,000 ราย ตลอดระยะเวลาโครงการ 
  • ธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ที่แสดงในโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ของผู้แนะนำ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยที่สถานะบัญชีจะต้องยังคงเปิดใช้งานอยู่ (Active)
  • พนักงานธนาคารกรุงเทพไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเเปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ