เพื่อนสนิท ก็ไม่สู้ชวนเพื่อนสมัคร

รับเงินเข้าบัญชีสูงสุด 1,250 บาท แค่ชวนเพื่อนสมัคร และใช้บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ตั้งแต่ 1 พ.ย. 62 - 29 ก.พ. 63

3 ขั้นตอนต้องรู้ก่อนชวนเพื่อน

1. ชวนเพื่อนสมัคร Bualuang mBanking ให้สำเร็จ

2. เพื่อนผู้ถูกชักชวนกรอก "รหัสผู้แนะนำ" ที่เมนู Rewards ในบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ภายในวันที่สมัคร

(พิมพ์รหัส M ตามด้วยหมายเลขมือถือ 10 หลักของผู้แนะนำ)

3. ผู้แนะนำรอรับเงินเข้าบัญชีสูงสุด 1,250 บาท (50 บาท/ราย) เข้าบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง เมื่อชวนเพื่อนสมัครบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และเข้าใช้งานครั้งแรก (Log On)
  • เพื่อนที่สมัครใหม่จะต้องสมัครบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ผ่านตู้ ATM หรือช่องทางแอปพลิเคชัน ด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเอทีเอ็มเท่านั้น (การสมัครจากช่องทางอื่นไม่ร่วมโปรโมชั่น)
  • เพื่อนที่สมัครใหม่จะต้องกรอก "รหัสผู้แนะนำ" ที่เมนู Rewards ใน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ของตนเอง ภายในวันแรกที่สมัครและเข้าใช้บริการ
  • รหัสผู้แนะนำคือ M ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้แนะนำ เช่น M0891112222
  • ผู้แนะนำจะได้รับเงินเข้าบัญชี 50 บาท/ราย โดยสามารถชวนเพื่อนได้สูงสุด 25 คน และรับเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 1,250 บาท ต่อลูกค้าผู้แนะนำเพื่อน 1 คน โดยจำกัดผู้ได้รับการแนะนำไม่เกิน 20,000 ราย ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยเพื่อนผู้ถูกแนะนำจะต้องเป็นผู้ที่สมัครใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งเป็นครั้งแรก (ไม่เป็นการยกเลิกการใช้บริการเพื่อสมัครใช้บริการใหม่) 
  • ธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ที่แสดงในบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งของผู้แนะนำภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ทำการโอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ โดยสถานะที่สถานะบัญชีจะต้องยังคงเปิดใช้งานอยู่ (Active)
  • พนักงานธนาคารกรุงเทพไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน