ขั้นตอนการตรวจสอบ OS ของโทรศัพท์มือถือ

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานยิ่งขึ้น ตั้งแต่ 21 ต.ค. 63 เป็นต้นไป โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
จะรองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป | Android เวอร์ชัน 6.0 ขึ้นไปเท่านั้น


 สำหรับลูกค้า iOS

 

สำหรับลูกค้า Android

 

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน