เช็กยอดเงิน / รายการเคลื่อนไหวในบัญชี

1.

เลือก “บัญชี”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

เลือกบัญชีที่ต้องการเช็กยอดเงิน

4.

เช็กยอดเงิน หรือรายการเคลื่อนไหวในบัญชี และเลือกดูรายละเอียดของแต่ละรายการ

5.

 กดไอคอนนี้ หากต้องการดูเลขที่บัญชีแบบเต็ม และสามารถคัดลอกได้

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน