เปิดใช้งานบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

1.

เลือก “บัญชี”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “เปิดใช้งานบัตรเครดิต”

4.

หน้าเปิดใช้งานบัตรเครดิต ระบุวันหมดอายุหน้าบัตร และกด “เปิดใช้งานบัตร”

5.

หน้าบัญชี ระบบแจ้งเตือนเปิดใช้งานบัญชีบัตรเครดิตสำเร็จ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ