เพิ่มบัญชี

1.

เลือก “บัญชี”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

หน้าบัญชี กดเครื่องหมาย + มุมขวาบน หรือกด +เพิ่มบัญชี ใต้รายการบัญชี เพื่อเพิ่มบัญชีของตนเอง

 

หรือไปที่ “เพิ่มเติม” และเลือกเมนู “เพิ่มบัญชี” เพื่อเพิ่มบัญชีได้เช่นเดียวกัน

4.

เลือกประเภทบัญชี และระบุข้อมูลตามประเภทบัญชีที่ต้องการเพิ่ม

 

  • ระบุหมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท และเลขที่บัญชี สำหรับ “บัญชีเงินฝาก”
  • ระบุหมายเลขบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ วันหมดอายุ และวงเงินรวมทุกบัตร สำหรับ “บัตรเครดิต”
  • ระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับ “กองทุนรวม”
  • ระบุเลขที่พันธบัตรรัฐบาล สำหรับ “พันธบัตรรัฐบาล”
  • ระบุเลขที่บัญชีสินเชื่อบัวหลวง สำหรับ “สินเชื่อบัวหลวง”

5.

เมื่อทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงบัญชีที่เพิ่มเรียบร้อยแล้วในหน้า “บัญชี” (ยกเว้นบัญชีพันธบัตรรัฐบาล)

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน