ซื้อพันธบัตร

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

เลือก “พันธบัตรรัฐบาล” จากนั้นเลือกพันธบัตรที่ต้องการ

4.

ตรวจสอบรายละเอียดพันธบัตร และกด “ซื้อ” จากนั้นอ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”

5.

เลือกพันธบัตร และบัญชีที่ต้องการหักเงิน กรอกจำนวนหน่วยที่ต้องการลงทุน จากนั้นกด “ต่อไป”

6.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

7.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน