ซื้อพันธบัตร

คุณสามารถเปิดบัญชีพันธบัตรรัฐบาลได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา และเพิ่มบัญชีพันธบัตรบนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ที่เมนู “บัญชี” ก่อนการซื้อพันธบัตร

1.

เลือก “บัญชี”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

คลิก “...” มุมขวาบน หรือคลิก +เพิ่มบัญชี ใต้รายการบัญชี เพื่อเพิ่มบัญชีของตนเอง

หรือไปที่ “เพิ่มเติม” และเลือกเมนู “เพิ่มบัญชี” เพื่อเพิ่มบัญชีได้เช่นเดียวกัน

4.

เลือกประเภทบัญชี “พันธบัตรรัฐบาล” และระบุเลขที่พันธบัตรรัฐบาล เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณสามารถซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ระหว่างเสนอขายได้ทันที ที่เมนู “การลงทุน”

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “พันธบัตรรัฐบาล

4.

เลือกพันธบัตรรัฐบาลที่ต้องการซื้อ


4.1

เลือก “พันธบัตรของคุณ” เพื่อดูพันธบัตรรัฐบาลที่ถือครองอยู่ และ/หรือซื้อพันธบัตรเพิ่ม

4.2

เลือก “พันธบัตรที่เปิดขาย” เพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลใหม่

กรณีที่คุณได้จองสิทธิซื้อพันธบัตรรัฐบาลผ่านแอป Bond Direct ไว้ พันธบัตรจะแสดงในหน้านี้ด้านล่างคำว่า Loyalty Program

5.

ตรวจสอบรายละเอียดพันธบัตรรัฐบาล และกด “ซื้อ”

จากนั้นอ่านเงื่อนไขการใช้บริการ และกด “ยอมรับ”

6.

เลือกบัญชีเงินฝากที่ต้องการหักเงิน และระบุจำนวนหน่วยที่ต้องการซื้อ

กรณีที่คุณได้จองสิทธิซื้อพันธบัตรรัฐบาลผ่านแอป Bond Direct ไว้ คุณสามารถกดที่ “ข้อมูลการจองหน่วยลงทุน” เพื่อตรวจสอบจำนวนสิทธิ และจำนวนหน่วยการลงทุนที่ได้จองไว้

และกด “ต่อไป”

7.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

8.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับ สลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ