ซื้อพันธบัตร

คุณสามารถเปิดบัญชีพันธบัตรรัฐบาลได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา และเพิ่มบัญชีพันธบัตรบนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ที่เมนู “บัญชี” ก่อนการซื้อพันธบัตร

1.

เลือก “บัญชี”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

คลิก “...” มุมขวาบน หรือคลิก +เพิ่มบัญชี ใต้รายการบัญชี เพื่อเพิ่มบัญชีของตนเอง

หรือไปที่ “เพิ่มเติม” และเลือกเมนู “เพิ่มบัญชี” เพื่อเพิ่มบัญชีได้เช่นเดียวกัน

4.

เลือกประเภทบัญชี “พันธบัตรรัฐบาล” และระบุเลขที่พันธบัตรรัฐบาล เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณสามารถซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ระหว่างเสนอขายได้ทันที ที่เมนู “การลงทุน”

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

เลือก “พันธบัตรรัฐบาล” จากนั้นเลือกพันธบัตรที่ต้องการ

4.

ตรวจสอบรายละเอียดพันธบัตร และกด “ซื้อ” จากนั้นอ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”

5.

เลือกพันธบัตร และบัญชีที่ต้องการหักเงิน กรอกจำนวนหน่วยที่ต้องการลงทุน จากนั้นกด “ต่อไป”

6.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

7.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน