ซื้อหุ้นกู้

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

เลือก “สร้างโปรไฟล์จองซื้อหุ้นกู้”


4.

กรอกข้อมูลส่วนตัว

5.

เลือกวิธีการรับหลักทรัพย์ และกด “ต่อไป”

6.

เลือกบัญชีรับเงิน / คืนเงิน และกด “ต่อไป”

7.

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกด “ยืนยัน”

8.

เมื่อสร้างโปรไฟล์สำเร็จ คุณสามารถจองซื้อหุ้นกู้ที่อยู่ระหว่างเปิดขายได้ทันที

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

เลือก “หุ้นกู้ / IFF / REIT”

4.

เลือกหุ้นกู้ / IFF / REIT ที่ต้องการซื้อ และกด “จองซื้อ”

5.

ตรวจสอบรายละเอียด และกด “จองซื้อ” จากนั้นอ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”

6.

กรอกจำนวนหน่วยที่ต้องการซื้อ และกด “ต่อไป”

7.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

8.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน